Všeobecné

definice agnostik

Pokud jde o existenci nebo neexistenci Boha, lidé mohou mít různé pozice, například věřící, ti, kteří věří v Boha, mají pevné přesvědčení, že existuje nadřazená bytost, která stvořila svět a lidskou bytost, mezitím, tato přesvědčení jsou založena hlavně na jejich víře a na to, co navrhují náboženské tradice a dogmata.

Na druhé straně se můžeme setkat s postojem ateisty, který existenci boha jednoznačně popírá, protože o ní tvrdí, že neexistují spolehlivé, prokazatelné důkazy.

Osoba, která nepopírá ani nepotvrzuje existenci Boha

A agnostik, který má prostřední postavení mezi oběma výše uvedenými pozicemi, protože nepopírá ani netvrdí existenci Boha, vychází především z toho, že nemůže potvrdit to, co není rozumu přístupné, ale nemůže to popřít, přestože jeho rozum je ne, může to potvrdit.

Termín agnostik má dvě opakující se použití, jednak se vše bude nazývat agnostické. že vlastní nebo souvisí s agnosticismem a na druhé straně se slovo používá k označení který vyznává zmíněnou doktrínu.

Co je agnosticismus?

Mezitím je agnosticismus a filozofický nebo osobní postoj, který považuje za nemožné a nedostupné pro jakoukoli lidskou bytost poznání božského a všeho, co přesahuje zkušenost nebo zakoušetelné.

Důvodem je v podstatě to, že agnosticismus je disciplína, která je založena na zkušenostech a pozorováních, takže vše, co nelze přímo zažít nebo pozorovat, bude prohlášeno za nemožné a nedostupné.

Pro agnostiky se pravdivost a metafyzická tvrzení jako bytí, Bůh nebo posmrtný život ukáží jako nepoznatelné.

Agnostici se domnívají, že pojem Boha nelze redukovat na pravdivý nebo nepravdivý, protože lidská bytost není schopna tvrdit cokoli o božství.

Tato skupina obvykle věří v ty ideály a přístupy, které považuje za racionálně platné a správné pro soužití ve společnosti a je dosti skeptická k existenci Boha.

Typy agnosticismu

Mezitím existují variace s ohledem na výše uvedenou otázku v závislosti na stupni agnosticismu, který je k dispozici, tj. slabý agnosticismus, úzce spjatý se skepticismem, se domnívá, že neexistenci výše uvedených problémů lze prokázat, ale že v současné době v tomto ohledu neexistují žádné důkazy, jak je vidět, vyvolává pochybnost, která ukazuje, že důvěrný vztah ke skepticismu; na druhé straně silný agnosticismus tvrdí, že znalosti nadřazených bytostí nejenže nebyly dosaženy, ale nikdy nebudou, to znamená, že v tomto smyslu neexistují žádné otevřené dveře.

Pak se s ním setkáme Apatický agnosticismus nebo apateismus to tvrdí, že existence nebo neexistence nadřazených bytostí nejen není možná nebo známá, ale je irelevantní pro lidský stav. Agnostik z větší části věří tomu, tomu Náboženství nejsou základním aspektem lidského života, ale jsou základním aspektem kultury a historie..

Z jeho strany a na rozdíl od toho předchozího zainteresovaný agnosticismusMyslí si, že poznání božstev je pro lidskou bytost relevantní.

Mezitím se teistický agnostik domnívá, že přestože nemá úroveň porozumění, která mu umožňuje věřit v existenci Boha, připouští, že by mohl existovat; a ateistický agnostik uznává, že k těmto znalostem nemá přístup a je skeptický k možnosti, že Bůh může existovat.

Rozdíl mezi ateistou a agnostikem

Musíme zdůraznit, že mezi agnostikem a ateistou jsou podstatné rozdíly, ačkoli někteří mají tendenci používat oba pojmy zaměnitelně.

Základní rozdíl spočívá ve skutečnosti, že každý má ohled na božskou povahu.

Ačkoli agnostici netvrdí, že Bůh existuje, protože věří, že toto poznání není dostupné prostřednictvím jejich rozumu, neriskují, že by je přímo popírali, jako by to dělali ateisté, kteří tuto existenci rázným způsobem odmítají.

Tento myšlenkový proud našel důležité rozšíření po celém světě, a proto je jeho následovníků mnoho a někteří, nejznámější, jako například: Karl Popper (filozof), Protagoras (řecký sofista), Milton Friedman (ekonom), Matt Groening (tvůrce Simpsonových), Mario Vargas Llosa (spisovatel), Ozzy Osbourne (hudebník) a Michelle Bachelet (bývalá prezidentka Chile), mezi ostatními.