sdělení

definice abecedy

Organizovaná sada písmen, která tvoří jazyk, je známá jako abeceda. Skládá se z 26 hlavních písmen: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, UV , W, X, Y a Z.

Mezitím jsou v některých jazycích, jako je ten náš, začleněna jiná písmena denní potřeby, jako je případ Ñ, a některá, jako Ch a Ll, byla také odstraněna.

Základní nástroj pro výuku čtení a psaní

Tento prvek je ve světě tak populární, že je sám o sobě nejpoužívanějším nástrojem učitelů nebo rodičů k výuce písmen pro děti. To znamená, že abeceda, její znalost a učení se, je životně důležité pro to, abyste byli schopni uspokojivě číst a psát.

Slova abecedy tvoří základní a nezbytnou jednotku, která nám umožňuje sestavit slovo a ze spojení několika vytvořit větu, která bude mít daný význam.

Kromě toho je každé písmeno abecedy symbolem, který je spojen s určitým zvukem, který lze dokonce upravit v kombinaci s jinými písmeny. A spojením písmen abecedy vzniká rozmanitost slov, která zaplavují každý jazyk a která jej tvoří.

Každé písmeno, které tvoří abecedu, má podstatný tvar, čáru a tah, díky kterým je jedinečné, díky kterým ho poznáme a také si jej nezaměňujeme s ostatními.

Latinská nebo římská abeceda je ta, kterou používáme v našem jazyce a v dalších jazycích, jako je angličtina, němčina, portugalština, francouzština a italština.

Na druhou stranu musíme zmínit význam jiných abeced, jako je Braillova abeceda, systém psaní a čtení speciálně navržený pro nevidomé. Skládá se z vyvýšených bodů, které nevidomý pozná pomocí hmatu a může pak zprávu dekódovat.

A Morseova abeceda, která se používá v telegrafii a která se skládá z teček a čar.

Fotografie: iStock - NI QIN / mediaphotos