motor

definice elektromotoru

Elektromotor je stroj, který je schopen sám přeměnit elektrickou energii na energii mechanickou, aby vytvořil požadovaný pohyb., vše splněno prostřednictvím různých elektromagnetických interakcí.

Existují některé elektromotory, které jsou reverzibilní, stojí za zmínku, že mohou provést opačný proces k tomu, který byl zmíněn výše, Jinými slovy, přeměna mechanické energie na elektrickou energii, která začíná fungovat jako skutečný generátor..

Velmi častý případ použití elektromotory trakce se vyskytuje v tom lokomotivy které obvykle dělají obojí, pokud jsou vybaveny rekuperačními brzdami.

K elektromotory používají se také v Průmyslová zařízení, komerční a dokonce i v soukromé adresy, ale stále častěji jsou implementovány také v hybridní auta využít rozsáhlých výhod, které tato možnost nabízí.

The provozní principy oba v Střídavé a stejnosměrné motory jsou v podstatě stejné, což naznačuje Pokud se vodič, kterým protéká elektrický proud, nachází v akčním poloměru magnetického pole, bude mít tendenci se pohybovat kolmo k liniím působení magnetického pole, a tím generovat požadovaný pohyb..