Všeobecné

definice humoru

Je známý jako „Humor“ pro všechny ty zážitky, pocity, reprezentace a způsoby chápání reality, které mají zábavu a štěstí jako svůj příběh. Humor přímo souvisí se schopností vytvářet v lidech zábavu, která je ve většině situací přítomna prostřednictvím smíchu. Humor je považován za schopnost, kterou disponují všechny lidské bytosti bez ohledu na kulturu, socioekonomické nebo geografické prostředí, do kterého jsou vloženy, i když způsob aktivace se nemusí lišit pouze od společnosti ke společnosti, od kultury ke kultuře. zvláště od jednotlivce k jednotlivci, čímž se z vědeckého hlediska stává vysoce komplexním a nepopsatelným fenoménem.

Termín humor pochází z humorální medicíny vyvinuté starověkými společnostmi, v nichž bylo zjištěno, že určité prvky našeho těla jsou těmi, které nám umožňují zažít pocity radosti a zábavy v určitých situacích. Humor proto není jen psychologickou nebo kulturní záležitostí, ale je velmi bytostně spojen s fyzickými reakcemi, které vznikají v reakci na určité vnější podněty. Tyto reakce jsou pocity a pocity, které se u každého člověka liší. Když se tvrdí, že člověk má „dobrý smysl pro humor“, vztahuje se to na člověka, který pozitivně reaguje na různé humorné zážitky a který se nechá unést možností pociťovat zábavu a radost.

Humor existuje po celém lidstvu a je možné najít různé extrémně staré reprezentace, ve kterých byla realita analyzována posměšným nebo vtipným způsobem. Kromě toho byl humor v různých obdobích historie používán pro politické a ideologické účely. Dnes je humor v západní kultuře velmi důležitým zdrojem a má velký rozvoj, stejně jako četné metody, styly a varianty.