Všeobecné

definice potvrdit

Slovo „potvrdit“ odkazuje na akt ověření situace, skutečnosti, události nebo jevu pomocí různých typů důkazů. Akt potvrzení něčeho znamená poskytnutí takového důkazu, který musí být vhodný k ověření, že se určitá událost nebo skutečnost stala určitým způsobem.

Kontrolujte, potvrzujte fakta důkazy

Je to potvrzení skutečnosti, výroku nebo okolnosti, obecně třetím stranám, se záměrem ratifikovat, potvrdit jakoukoli otázku, která byla zpochybněna. S potvrzením se snažíte odstranit všechny druhy pochybností; Novými daty nebo argumenty bude podpořen názor nebo teorie, která byla zpochybněna.

Mezitím je to termín, který lze použít v nesčetných kontextech a situacích, ve kterých se přesně hledá cíl objasnění problému.

V různých činnostech a úkolech, které lidské bytosti vykonávají, nebo také v těch otázkách, které tvrdíme, nejsme osvobozeni od chyb, dezinterpretací, které je nakonec zpochybní.

Potvrzení tedy slouží k odstranění pochybností nebo obav, které se mohou kolem něčeho objevit; Ideální však je, že toto potvrzení je doprovázeno určitými příspěvky a prvky, které dodají více pravdy tomu, co bylo řečeno.

Za určitých specifických okolností, jako například v soudní sféře, bude potvrzování znamenat, že dílo nebo prohlášení se stane platným, když je předloženo orgánu v dané věci, jako je případ soudce nebo soudu.

Například svědek trestného činu před zasahujícími policejními orgány prohlásí, že trestný čin spáchala taková osoba, pak k potvrzení toho, co bylo řečeno, a také k zahájení řízení proti odpovědné osobě, musí to svědek potvrdit před soudcem. případu.

Základní součást vědeckého procesu

Na druhé straně je potvrzení jednou z nejdůležitějších součástí vědeckého výzkumného procesu, ale zároveň je to akt, který se může objevit v jakékoli sféře nebo oblasti každodenního života.

Když mluvíme o potvrzení něčeho nebo o případu potvrzení v rámci vyšetřování, máme na mysli nejdůležitější moment tohoto procesu. Je tomu tak proto, že je tam, když se ověřuje, zda vše, co bylo řečeno dříve, je platné nebo významné pro předmět studia, který je analyzován. V tomto smyslu, kdykoli se mluví o potvrzení, předpokládá se, že existují předchozí hypotézy nebo teorie o určitých jevech, například o způsobu, jakým probíhají měsíční fáze nebo o způsobu, jakým byl spáchán zločin.

Fáze potvrzování bude potom založena na hledání a analýze existujících důkazů, které podpoří nebo zruší tyto předchozí teorie nebo myšlenky. Potvrzení je proto poslední fází vyšetřovacího procesu.

K potvrzení teorie jsou obvykle stanoveny předpovědi, které lze ověřit experimentem nebo je vyřadit, což je skutečnost, která pak teorii zruší.

Potvrzení je fází vědecké metody, která navrhuje formulaci spekulací o faktech reality a poté je podrobuje přísnosti důkazů, které nakonec potvrdí nebo vyvrátí to, co bylo navrženo.

Tato potvrzovací činnost se také může vyskytovat ve všech aspektech lidského života, v jednoduchých i nejsložitějších, aniž by bylo nutné projít procesem vyšetřování nebo analýzy. Můžeme tedy potvrdit, že změna je dobře dána počítáním peněz přijatých po nákupu; Výsledek našeho studijního výkonu můžeme také potvrdit složením zkoušky a obdržením výsledků atd. Potvrzení je tedy důležité, kdykoli potřebujete vědět, zda je něco tak, jak má nebo není.