ekonomika

definice ekonomické činnosti

Ekonomické aktivity jsou všechny procesy, které probíhají za účelem získání produktů, zboží a/nebo služeb určených k uspokojení potřeb a přání v konkrétní společnosti.

Pro ekonomiku a finance je činností jakýkoli proces, který probíhá organizovaným způsobem s konečným cílem generovat produkty, nebo také zboží a služby, které v daném kontextu přispějí k ekonomickému pokroku skupiny, společnosti nebo národa.

Ekonomické aktivity mají za cíl pokrýt lidské potřeby z práce na zdrojích dostupných na planetě a v tomto smyslu zohledňují při rozhodování nejen ekonomická a obchodní kritéria, ale také sociální a environmentální.

Jakákoli činnost, která stojí za to, může a měla by být rozdělena na výrobní fáze (rozuměno jako to, co působí na surovinu pro vývoj určitého produktu nebo zboží), rozdělení (z hlediska umístění produktů v různých geografických oblastech společnosti v dosahu spotřebitele) a spotřeba (tj. přivlastnění si majetku jednotlivcem nebo subjektem).

Typickými ekonomickými činnostmi v různých zemích světa jsou zemědělství a chov dobytka, ale také průmysl, obchod, komunikace, vědecký výzkum a téměř jakákoli činnost, která zahrnuje výrobu zboží výměnou za peněžní nebo jinou náhradu.

V rámci těchto činností se uvažuje primární sektor ten, který zahrnuje činnosti, které se zabývají získáváním potravin a surovin z přírodního prostředí; sekundární sektor těm, kteří pracují na surovinách v průmyslovém prostředí; a terciární který seskupuje služby dostupné společnosti. V nejvyspělejších ekonomikách má terciární sektor tendenci získávat místo nad primárním sektorem, který převládá v rozvojových ekonomikách.