Sociální

definice sociálních studií

Jak již název napovídá, sociální studia jsou všechny ty studie, výzkumy a analýzy, které se provádějí na společnosti, ať už jako celku, nebo jednotlivě u členů, kteří ji tvoří. Sociální vědy byly pro člověka vždy velmi užitečné a důležité, protože mu umožňují poznat ty jevy související s jeho sociálními strukturami, jeho chováním, jeho historií, jeho zájmy atd. Konkrétně se myšlenka sociálních studií může na akademické úrovni v jednotlivých zemích lišit, protože neexistuje jediná definice této oblasti výzkumu. Je však běžné seskupit do stejného typu studia vědy, jako je sociologie, antropologie, historie, psychologie, vzdělávání, právo, filozofie, náboženství, ekonomie a dokonce geografie, protože všechny jsou do větší či menší míry příbuzné lidské a společenské snažení.

Jednou z hlavních charakteristik sociálních studií, která je jasně odlišuje od exaktních a přírodních věd, je to, že ačkoli mají metodu studia, odpovědi na otázky nejsou nikdy výlučné nebo nejsou součástí jednoznačného vzorce, ale spíše mají tendenci se hodí mnohem více k diskusi, protože na každý jev neexistuje jediná odpověď nebo analýza. Složitost lidské bytosti jako jednotlivce a jako součásti souboru jednotlivců známé jako společnost je to, co činí sociální jev nikdy nepochopitelný matematicky, lineárně a výlučně.

Sociální studia tak mají překážku, protože možných odpovědí na jedinou otázku může být nekonečno. Sociální studia pak musí být komplexnější (ve smyslu pochopení více možností) než exaktní systémy analýzy a nesmí se omezovat na jedinou odpověď, ale musí brát v úvahu, že různé jevy, události nebo situace, které tvoří společnost, jsou výsledkem komplexního systém kulturních, politických, ekonomických, sociálních, environmentálních interakcí atd.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found