Věda

definice antropologie

Antropologie je sociální věda, jejímž hlavním předmětem studia je jedinec jako celek, to znamená, že antropologie se zabývá předmětem lidské bytosti prostřednictvím různých přístupů nabízených obory, jako jsou přírodní, sociální a humanitní vědy..

Antropologie je tedy věda, která nám umožňuje poznat člověka v rámci společnosti a kultury, do které patří, a také ho vidět jako jejich produkt, něco jako akutní, rozsáhlý a podrobný rentgenový snímek o bio. -společenský proces.který chápe existenci lidské rasy.

Ačkoli se muži všech historických dob po dlouhou dobu zajímali o člověka, kdo je, odkud přišel, kde vzal svůj životní styl, mimo jiné se antropologie jako disciplína objevila až v polovině 18. století. žádost díla pokřtěného jako Histoire Naturelle patřící Georges-Louis Leclerc, Comte de Buffon, spisovatel, přírodovědec, matematik a botanik, mimo jiné.

Zpočátku byl předmět studia antropologie, jak mnozí věřili, redukován pouze na poznání a zaměření na kulturu nebo civilizaci, chápání této kultury, zvyků, morálky, práva a víry, získané a přijaté člověkem, který se stal členem že společnost, to však jde mnohem dále, protože antropologie se také zaměřuje na studium reakcí, které člověk dává na prostředí, do kterého patří, přičemž kultura je rozlišujícím prvkem každé lidské bytosti.

Hodnota antropologie je v tom, že se jí podařilo sjednotit a shromáždit mnoho informací, které zcela jistě aplikovala na předmět svého studia, kterým je člověk.

Na druhou stranu, dalším charakteristickým rysem antropologie je první věda, která zavedla to, čemu se říká terénní práce, což bylo prokázáno například příběhem cestovatelů misionářů.

Antropologii lze rozdělit do čtyř větví nebo dílčích disciplín. Fyzická nebo biologická antropologie který se zabývá studiem a analýzou rozmanitosti, kterou lidské tělo prošlo v minulosti a současnosti, tedy evoluce, která odpovídala anatomii. Sociální antropologie Je to dílčí obor, který se zaměřuje na studium lidského chování, kultury a struktury sociálních vztahů. Na jeho straně, druhá z větví, arqueologie, má na starosti studium lidské rasy, která v minulosti osídlovala zemi, tedy právě ta, která nám umožňuje poznat, co dělali, čím jedli, čemu se ty primitivní a vyhynulé národy oddaly. A nakonec ten lingvistická antropologie, je součástí antropologie, která se bude zabývat studiem lidských jazyků, více než čímkoli jiným vývojem, kterého dosáhli v průběhu času, a vlivy, které na ně mají problémy, jako je migrace a drtivé šíření informací. se stalo na naší planetě.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found