Všeobecné

definice trigonometrie

The trigonometrie je další odvětví matematiky, který evidentně přímo či nepřímo zasahuje do toho a tamtoho se zabývá výhradně studiem vztahů mezi úhly a stranami trojúhelníků. vím Často se používá zejména tehdy, když potřebujete získat přesná měření. Například triangulační techniky se v astronomii používají mimo jiné k měření vzdálenosti mezi nejbližšími hvězdami, při měření vzdáleností mezi geografickými body a pro satelitní navigační systémy.

Vznik a studium trigonometrie se datuje do starověkého města Babylon, která je předmětem zvláštního studijního zájmu pro indické, muslimské a řecké matematiky.

Goniometrické funkce ve starověku byly obecně definovány jako podíl mezi dvěma stranami pravoúhlého trojúhelníku s ohledem na jeho úhly, zatímco dnes je běžné, že se tyto označují jako nekonečné řady nebo jako řešení diferenciálních rovnic, které umožní rozšíření na komplexní čísla a kladné i záporné hodnoty.

Existuje šest základních goniometrických funkcí: sinus, kosinus, tečna, kotangens, sečna a kosekans..

Ačkoli poslední čtyři budou definovány více než cokoli z hlediska prvních dvou, mohou být také definovány geometricky nebo prostřednictvím jejich vztahů.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found