Dějiny

definice fénixe

Fénix je v dávných dobách široce oblíbený mytologický pták, i jeho legenda uměla v této době migrovat z kultury do kultury, takže z egyptské kultury, ve které by vznikla, přešla do řecké, kde také věděla, jak velký význam. Arabové také věděli, jak tomuto ptáku přisuzovat obrovskou důležitost díky mýtu, který už držel na zádech.

Na druhé straně křesťané věděli, jak extrapolovat tuto relevanci mýtu a přizpůsobit jej svému přesvědčení. A tak se Fénix používá jako symbol vzkříšení Ježíše pro křesťanství.

Fénix se vyznačoval schopností pohltit se ohněm a pak povstat z vlastního popela. Tato situace nastala podle mýtu každých pět set let. Jeho velikost je jako u orla a jeho fyzické vlastnosti zahrnují oranžové a žluté peří, velký zobák a silné drápy.

Ale tento mýtus byl nejen hyper populární mezi Řeky a Egypťany, a pak také věděl, jak zůstat dobře přítomný dodnes, ale nejen jako mýtus, ale také mu přisuzovat symbolický význam.

Protože v naší době obvykle nazýváme ptákem Fénixem toho člověka, který je schopen vrátit se, vrátit se se vší silou světa do svého života, pracovat, jednat poté, co utrpěl obrovskou překážku, která ho nechala ležet na zemi. čas .

Ale samozřejmě je silný jako samotný Fénix, který dokáže obrátit všechnu tu bolest, frustraci atd. v síle a bojovat dál.

Takže dnes je Fénix absolutně spojen s problémy, jako je síla, statečnost a schopnost, kterou jedinec má, pokud jde o znovuobjevení sebe sama, znovu se narodit, jak fyzicky, tak duševně, a z toho důvodu je mimo kultury a přesvědčení. Dokonce i ti, kteří se nehlásí k žádnému myšlenkovému proudu, používají obraz fénixe jako symbol síly a osobní reinvence.