Věda

definice experimentální psychologie

The psychologie Je to věda, která nabízí mnoho různých studijních oborů, protože ačkoli psychologie je hlavně věda, která studuje lidské chování, metodologie provádění této analýzy může být velmi odlišná.

Extrémně přesná vědecká analýza

Experimentální věda se například domnívá, že jevy vědomí lze studovat nejčistším stylem experimentální vědy, to znamená, že stejně jako jakékoli jiné pole reality je lze analyzovat z hlediska vztahů příčin a následků, které umožňují pozorovat předvídatelné vztah v určitých událostech označených kauzálním řetězcem.

To znamená, že experimentální metoda je chválena za to, že je synonymem přesnosti a přesnosti, jak ukazuje matematické pole. Zvláště chváleni těmi, kteří povyšují hodnotu racionality na její nejvyšší sílu. z jiného úhlu pohledu, filozofie ukazuje, že existují oblasti člověka, které nelze analyzovat z perspektivy exaktního.

Jak se hodnotí pocity?

Například, pocity jsou nekvantifikovatelné. Experimentální psychologie si jako předmět studia mimo jiné bere: pociťování a vnímání, paměť jako formu poznání, poznání, proces učení, lidskou motivaci, pocity a emoce, emoce vnitřního světa a sociální vztahy. Experimentální psychologie se stává důležitým nástrojem k lepšímu porozumění lidské bytosti.

Tato metoda začíná od pozorování reality v nejčistším vědeckém stylu, který začíná analýzou faktů, se kterými je možné stanovit hypotézu. Základním cílem experimentální psychologie je pochopit lidské chování. K dosažení tohoto cíle se provádějí pokusy s lidmi, ale především se zvířaty.

Psychologie může být také klasifikována pojmem metodologické V tomto případě experimentální věda simuluje exaktní vědecký proces k definování vzorců lidského chování. Experimentální věda, stejně jako ve vědě samotné, využívá pozorování k získání obecných zákonů, které vysvětlují duševní procesy a lidské chování.

Tři základní pilíře, které řídí experimentální psychologii

The psychologie experimentální byl vyvinut ve třech velkých odvětvích: mentalistický přístup psychologie Wundta, behaviorální psychologie a kognitivní psychologie. Skutečná síla vědy je interdisciplinární, to znamená, že důležité je posoudit dobro, kterým každá psychologická škola přispívá k poznání, abychom lépe pochopili hodnotu člověka, to, co člověka definuje a co ho činí šťastným.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found