životní prostředí

definice háje

Slovo háj se používá k označení těch pozemků, ve kterých převažuje přítomnost stromů v hojnosti a tvořících prostor téměř zcela pokrytý uvedenou vegetací. Háje jsou obvykle velmi tichými prostory a díky výraznému zastoupení zeleně je zde většinou čistší vzduch. Je důležité si uvědomit, že háje mohou být vytvořeny přirozeně i uměle člověkem v prostorách, kde taková vegetace nebyla. Když mluvíme o umělých hájích, máme na mysli ve většině případů háje, které se nacházejí v městských prostorech nebo které jsou vytvořeny speciálně pro účel, jako je dělení pozemků.

Háje jsou jednou z rostlinných forem, které lze nalézt v přírodě. Háj je definován jako pozemek, ve kterém je významný výskyt stromů, které mohou být stejného typu nebo různých druhů. K vytvoření háje jsou stromy obvykle velmi blízko sebe, a proto může být vytvořen vzdušný prostor zcela pokrytý stromy. V některých případech mohou háje zcela změnit prostor, takže mnoho zvířat a jiných rostlin by bez přítomnosti stromů nemohlo existovat (protože stromy slouží jako úkryt, ochrana nebo bydlení pro mnoho z nich).

Jak bylo řečeno, háje mohou být přirozené nebo uměle vytvořené člověkem. V druhém případě mluvíme o hájích, které jsou navrženy a vytvořeny se specifickým účelem, jako je poskytování více zelených ploch městskému prostoru, značení půdy (běžná praxe ve venkovských zemědělských oblastech nebo oblastech chovu dobytka), značení cest nebo jednoduše pro funkce městského designu. .. Háje jsou velmi důležité pro městské prostory, protože jejich přítomnost zajišťuje, že vzduch přirozeně znečištěný průmyslem nebo dopravou je trvale čištěn a obnovován.