Všeobecné

definice interpreta

Slovo tlumočník V našem jazyce je široce používán a má několik odkazů v závislosti na kontextu, ve kterém se používá.

Computing: program, který analyzuje a spouští ostatní pomocí složitějších jazyků

V kontextu výpočetní, se jmenuje tlumočník k tomu program, který analyzuje a spouští jiné programy, ale které byly kódovány složitějším jazykem.

Tlumočník provede příslušný překlad, jak a kdy je to zvláště nutné, tedy v době, kdy program běží a není obvyklé, aby ukládal výsledek odpovídajícího překladu.

Licencovaný profesionál, který se věnuje tlumočení a překládání jazyků

Na druhou stranu může být tlumočník profesionál, který se věnuje překladům a tlumočení konkrétního jazyka nebo jazyka, který podrobně studoval.

Jeho práce v podstatě spočívá ve zprostředkování mezi dvěma jedinci, kteří mluví různými jazyky, ale kteří umí mluvit a dokonale jim rozumí, a poté přeloží každé ze slov nebo signálů, které jsou proneseny v mezilidské komunikaci nebo v řeči. .

Je také běžné, že se tomuto profesionálovi říká překladatel.

Nyní musíme zdůraznit, že tato práce je vystudována na univerzitě a k tomu, abychom ji mohli profesně vykonávat, je nutné absolvovat úplný stupeň, aby tímto způsobem získal registraci, která překladatele opravňuje zasahovat do postupů a událostí. .

Překlad se přitom nazývá produktem práce tlumočníka nebo překladatele, která spočívá ve změně jazyka textu nebo v ústním projevu, přičemž se vždy respektuje obsah toho, co je napsáno nebo co je řečeno.

Překlad může být doslovný, protože striktně respektuje dotyčný obsah, nebo volný, protože neexistuje překlad doslovný překlad, ale práce je spíše obecná a udělá se přeložit myšlenku, koncept co bylo napsáno nebo co někdo řekl.

Činnost tlumočníka je jistě tisíciletí, a proto byla velmi běžnou praxí v různých lidských civilizacích, které tento svět obývaly, od doby, kdy se objevily první psané texty, protože existovala naléhavá potřeba porozumět jim, když to nebylo k dispozici. a proto se nemluvilo jazykem, kterým byl text napsán.

Právě tam byl tlumočník povolán k provedení tohoto úkolu.

Jednou z nejvíce překládaných knih v historii byla Bible s jasným záměrem rozšířit její náklad.

V současné době pokroky, ke kterým došlo v oblastech, jako je věda a technologie a globalizace, zvýšily poptávku a potřebu překládat informace, dokumenty, obsah, který je vysílán mimo jiné v televizi a na internetu.

Výhody technologie také umožnily v některých případech nahradit lidského překladače automatickým zařízením, do kterého se zadá slovo, které má být přeloženo, nebo existují aplikace a webové stránky, které umožňují během několika sekund překládat slova do různých jazyků.

Hudebník, který hraje píseň nebo nástroj

Mezitím v hudební obor, je tlumočník hudebník, který skládá nebo hraje hudbu.

Pokud ji kromě interpretace hudby i skládá, lze ho nazvat zpěvákem a skladatelem.

Mezitím, pokud hraje pouze hudbu, bude se mu říkat instrumentalista.

Mezi nejpoužívanější synonyma pro tento význam patří synonyma zpěvák.

Herec nebo herečka

V oblasti výkon najdeme také odkaz na slovo, protože slovo interpret se často používá jako synonymum herce / herečky.

Jak víme, herec je ten jedinec, který profesionálně nebo amatérsky zastupuje postavu ve hře, filmu nebo televizi..

Vžít se do kůže této postavy bude nejprve znamenat uznání a poté internalizaci, abychom ji mohli interpretovat z hloubi srdce, a to je samozřejmě velmi upřímná interpretace.