Všeobecné

definice saturace

V chemii je saturace známá jako stav roztoku, který již nepřijímá více látky, kterou rozpouští.. Ukáže se, že nasycený roztok je takový, který obsahuje co největší množství rozpuštěné látky v daném objemu rozpouštědla. Roztok bude přesycený, pokud obsahuje více rozpuštěné látky, než je možné rozpustit v rozpouštědle.

Stav, ve kterém roztok nepřipouští větší množství látky dovnitř

Je snadné ocenit nasycení, protože v tekutině již nebude možné rozpouštění jiné látky, protože do ní bylo přidáno vše, co může chemicky přijmout. Ještě více, pokud chceme tento jev potvrdit vlastními prostředky a nemáme k dispozici laboratoř, můžeme to udělat typickými nálevy, které denně pijeme, jako je například čaj nebo káva. Pokud k nim přidáme cukr a cukr, dojde k určité situaci, kdy se cukr již nerozpustí.

Takže pokud lze do rozpouštědla přidat rozpuštěnou látku, roztok nebude nasycený a nazývá se nenasycený, zatímco se stane nasyceným, když se navzdory smíchání rozpuštěná látka již nemísí a je uložena na dně nádoby. .

V barvě: stupeň čistoty

Na druhou stranu, pokud jde o problémy s barvami, sytost se ukazuje jako měřítko autenticity, kterou určitá barva má, tedy její čistoty. Je reprezentováno množstvím šedé v barvě vzhledem k jejímu tónu, to znamená, že 0 % odpovídá šedé a 100 % bude úplná sytost.

Zdroj saturace je široce používán na příkaz designu s posláním dosáhnout většího vizuálního dopadu, například ve fotografii. Existují editační nástroje, které přesně umožňují hrát si se sytostí barev. Pokud původní obrázek postrádá intenzitu, lze jej pomocí těchto nástrojů zvednout a zvětšit. Na druhou stranu, když se saturace dostane na nulové hodnoty, budeme na stupnici šedi a nabídneme minimální barevné informace v obrázku. Tato saturace se obvykle používá, když chcete vyjádřit smutek.

Hudba: zkreslení ve zvukovém signálu

Termín saturace se také ukazuje jako velmi běžný v oboru hudba, protože tímto způsobem a přesněji ve světě rocku se zvuk, ve kterém se zkreslení zvukového signálu stává zřetelně slyšitelným, nazývá saturace. Výše uvedené zkreslení se může pohybovat od něčeho docela lehkého až po něco hustého a neostrého zároveň, což způsobí, že tonalita je ve srovnání s původním signálem prakticky nerozpoznatelná. Většina moderních kytarových zesilovačů má předzesilovač, který slouží ke generování zmíněného zkreslení a zároveň k ovládání hlasitosti výstupního signálu.

Únava způsobená situací, úkolem nebo osobou

Mezitím, v běžném jazyce, když lidé chtějí sdělit účet omrzelosti nebo nudy, kterou v nás určitá situace nebo člověk vyvolává, obvykle mluvíme o saturaci.

Konstantní a téměř nepřetržitý výkon činnosti jistě způsobí saturaci; Stejně tak jsou za ohnisko saturace považováni i ti lidé, kteří se kvůli určitým charakteristikám svého způsobu bytí zaměřují na určitá opakující se témata.

"Jeho neustálé stížnosti naplnily všechny jeho kolegy v kanceláři."

"Po téměř nepřetržitém měsíci práce jsem dosáhl bodu nasycení prací, opravdu potřebuji přestávku."

A kdo trpí zmíněnou saturací, bude nazýván saturovaným.

Alternativou k nasycení je dát si pauzu od vykonávané činnosti, buď si dát pauzu v práci na několik hodin, abyste se později mohli vrátit k úkolu svěžejší a dychtivější, nebo pokud se tak nestane, odjet na dovolenou, abyste dosáhli větší relaxace. a zotavit se z nasycení, které cítíme.

A pokud je objektem saturace člověk, jak jsme již viděli, ideální by bylo se od něj vzdálit, aby nedošlo k saturaci vedoucí k nějaké agresi nebo špatné reakci.

Jako důsledek musíme říci, že termín se většinou používá k označení všeho, co je plné, úplné.