Sociální

definice sebehodnocení

The sebehodnocení Je to metoda, která spočívá v hodnocení vlastní kapacity, která je k dispozici pro ten či onen úkol nebo činnost, a také kvality odváděné práce, zejména v pedagogické oblasti.

Postup, který spočívá v tom, že člověk posuzuje a hodnotí své schopnosti nebo znalosti v nějaké oblasti

Lidé jsou více zvyklí na typický pravidelný hodnotící proces, který podstupujeme z podnětu školy či univerzity, při kterém jsou to učitelé, kdo hodnotí, zda byly znalosti naučeny správně. Tento postup je externí, to znamená, že jej provádí třetí osoba, učitel ústním nebo písemným testem nebo předložením praktické práce.

Mezitím může být hodnocení také osobní a být za něj odpovědností každého jednotlivce, jak se budeme zabývat a poučit se v této recenzi. Tato metoda umožňuje člověku změřit znalosti, které má ohledně předmětu, a například vědět, zda jsou vhodné, nebo zda se ještě musí naučit více, aby je zvládli.

Sebehodnocení běžně používá jednotlivec, organizace, instituce nebo subjekt, protože je to velmi praktický nástroj, pokud jde o poznání pokroku a odchylek od cílů, programů, plánů atd. závisí na zlepšení funkčnosti procesu nebo systému. V případě společnosti bude sebehodnocení sestávat z podrobného a pravidelného přezkoumání osobou odpovědnou za zlepšování jejího provozu.

Mezitím subjekt, který hodnotí sám sebe, vezme do svých rukou proces hodnocení svého vlastního chování, nápadů a naučených znalostí.

Velmi užitečný nástroj, pokud se dělá poctivě

I když je tento nástroj diskutován z hlediska objektivity, která může vyplynout z toho, že má někdo sebehodnocení, nelze popřít důležitost, která z toho vyplyne, pokud jej jednotlivec provádí naprosto poctivě, což je zjevně základní myšlenka tohoto procesu.

Jak probíhá proces?

The sebehodnocení vědomí Jde o introspektivní proces, který umožňuje nejprve vizualizovat a následně posuzovat vlastní chování a myšlenky, aby na základě nápravných opatření v případě potřeby potrestal ty, kteří nevedou ke stanovenému cíli.

Zisky

V akademické sféře je důležité, aby učitelé své studenty v tomto smyslu povzbuzovali a učili, protože kromě toho, že jim to poskytne autonomii, pomůže jim to skutečně převzít to, co vědí nebo ne, a také je učiní zodpovědnějšími, protože je jim dáno právo být těmi, kdo posuzují, zda se daný předmět naučili nebo ne, a z toho se zjevně odvozuje vědomí.

Na druhou stranu je to velmi přínosné, protože to pomůže studentovi rozvíjet další problémy, jako je schopnost analyzovat a reflektovat.

To však neznamená, že učitel zmizí, tím méně, učitel bude vedle toho, aby studenta vedl a poskytoval mu nástroje, aby mohl provést tento proces, který bude přínosem ve vzdělávací rovině, ale také osobně. student.

Právě v rámci školního vzdělávání nabývá tato praxe největší síly. protože pomáhá poznat studenty, jejich slabé i silné stránky, a být proto protagonisty jejich vlastních kognitivních úspěchů. Učitel v ní bude hrát zásadní roli, protože je to on, kdo seznamuje studenta s řízením technik tak, aby je sám realizoval.

Stejně tak je důležité, aby sami učitelé prošli autoevaluací, aby zjistili, zda je vzdělávací proces, kterému čelí, vhodný a zda potřebuje nějakou úpravu, která dosáhne maximální spokojenosti.

Medicína: význam diagnostického sebehodnocení pro včasné odhalení nemocí

Na druhou stranu v oblasti medicíny diagnostické sebehodnocení Ukazuje se, že je to obrovská pomoc, pokud jde o včasné odhalení některých onemocnění, jako je případ sebehodnocení, které se ženám doporučuje provádět kolem prsou, aby samy zjistily, zda se u nich vyskytují bulky, které mohou vyvolat rakovinu prsu.

Toto osobní uznání, které se ženám doporučuje pravidelně a důvěrně provádět, je nesmírně užitečné pro medicínu, která se zabývá diagnostikou, léčbou a vyléčením tohoto typu rakoviny, protože umožňuje včasné napadení případu, což má samozřejmě větší šanci být vyléčený.

Profesionálové v této specializaci tedy musí naučit své pacienty, aby si toto samovyšetření prováděli doma, a v případě nesrovnalostí jim naznačí, že je musí navštívit, aby případ prostudovali do hloubky.

I když zmiňujeme jen ty nejběžnější, ukazuje se, že sebehodnocení je velmi důležité v jakékoli oblasti jako nedílná součást procesu poznávání sebe sama, pokud je prováděno seriózním, promyšleným, čestným způsobem a účelně. zlepšení.