Sociální

definice sociálních vztahů

Říká se tomu vztah k té korespondenci nebo spojení, které je navázáno mezi něčím nebo někým s jinou věcí nebo s jinou osobou. Mezitím jsou sociální vztahy takové sociální interakce, které jsou regulovány sociálními normami mezi dvěma nebo více lidmi, z nichž každý představuje sociální pozici a vykazuje sociální roli.

Upřednostňují skupinovou kulturu a podporují socializaci

Sociální, mezilidské vztahy určitým způsobem stanovují směrnice skupinové kultury a její předávání prostřednictvím procesu socializace, podporují vnímání, motivaci, učení a přesvědčení. V této skupině nazývané sociální vztahy můžeme najít následující typy vztahů: přátelství, rodina, práce, mimo jiné.

Sociální vztahy se ukazují jako doplněk v životě člověka jako vztah, který máme sami se sebou, pak skutečnost, že interakce s jinými lidskými bytostmi je nezbytnou a zásadní otázkou každodenního života. V důsledku této situace psychologové trvají na emoční výchově v tomto smyslu prosazování sociálního aspektu, protože je usnadněn pozitivní postoj k životu, který umožní rozvoj sociálních dovedností.

Sociální vztahy se většinou vyvíjejí v rámci sociální skupiny, známé také jako organická skupina. Každý člověk v rámci sociální skupiny bude hrát ve společnosti reciproční role a bude jednat podle stejných norem, hodnot a cílů vždy dohodnutých za účelem uspokojení společného dobra skupiny.

Člověk je bytost eminentně společenská, která tyto vztahy k životu potřebuje

Sociální vztah bude prostředkem k uspokojení určitých cílů, jako je cíl. Člověk je, jak známo, bytost eminentně společenská, a proto potřebuje být v kontaktu s jinými lidmi stejného druhu jako vzduch, který mu umožňuje dýchat.

Zatímco základním prvkem každého sociálního vztahu se ukazuje být komunikace, což je kapacita, kterou mají lidé k tomu, aby získali informace ze svého prostředí a mohli je pak sdílet se zbytkem lidí, se kterými přicházejí do styku.

Sociální vztahy jsou v životě každého člověka velmi důležité, v zásadě proto, že skrze ně člověk přijímá lásku, náklonnost, omezování, a na druhé straně proto, že je odstraňuje osamělost a izolaci, problémy, které vždy mrzí duši a mohou spouštět fyzické a duševní nemoci. To znamená, že sociální vztahy jsou vždy dobré pro ducha i pro tělo.

Potíže a jak se vyrovnat

Nyní musíme říci, že většina sociálních vztahů, které v životě navážeme, s přáteli, rodinou, s partnerem, se spolupracovníky, není vždy jednoduchá a jednoduchá, ale někdy může být velmi složitá a generovat bolest, úzkost. , hněv, mimo jiné emoce v lidech.

Je běžné, že sociální vztahy generují rozdílné názory na to, jak čelit nebo řešit problém, nedorozumění, problémy s komunikací, nepříjemné mlčení, hněv, distancování, a nemluvě o tom, že je přirozené, že lidé mají tendenci mít více spřízněností s s některými lidmi než s jinými, a to pak samozřejmě také přispívá k tomu, že dochází k neshodám ve společenských vztazích s některými, s nimiž ve skutečnosti nesympatizujeme, ale spíše naopak.

A je tomu tak mnohokrát, protože pro udržení živých a dobrých sociálních vztahů je nutné odložit individualitu a sobectví, které nás obvykle ovládají, abychom se mohli uspokojivě spojit s druhým, s jeho potřebami, s jeho světem.

Ale je tu i druhá strana mince, ve které nám sociální vztahy nabízejí jedinečné, nezapomenutelné, láskyplné a šťastné chvíle jako výsledek objetí, polibků, telefonátů, oslav, podpory, slov náklonnosti, mimo jiné, které nám tito lidé věnovali. se kterými se společensky stýkáme velmi šťastným způsobem.

Otevření srdce, důvěra a odložení individuality jsou klíčem k dosažení trvalých sociálních vztahů a v tomto smyslu nemůžeme ignorovat, že to, co se člověk naučil v rodinném jádru, je v tomto ohledu také velmi důležité, protože normálně dítě, které bere jako příkladem a internalizuje některé modely, které oceňuje u svých rodičů a v nejbližším rodinném prostředí.