Všeobecné

definice vývojového diagramu

A vývojový diagram, také zvaný Vývojový diagram, je vizuální zobrazení řady akčních kroků zahrnujících určitý proces. To znamená, že vývojový diagram se skládá z graficky znázorňují situace, události, pohyby a vztahy všeho druhu ze symbolů.

Vývojový diagram v zásadě značně usnadňuje analýzu určitého procesu, aby bylo možné identifikovat například vstupy dodavatelů, výstupy zákazníků a kritické body procesu.

Typicky se vývojový diagram používá k: pochopení procesu a identifikaci příležitostí ke zlepšení současné situace; navrhnout nový proces, do kterého budou tato vylepšení začleněna; usnadnit komunikaci mezi zúčastněnými lidmi; a jasně a konkrétně šířit informace o procesech.

Jednou z charakteristik vývojových diagramů je použití symbolů k reprezentaci různých fází procesu, zúčastněné osoby nebo sektory, sled operací a oběh dokumentů a dat.

Mezi nejběžnější symboly patří: limity elipsy (identifikuje začátek a konec procesu), obdélníkové operace (představuje fázi procesu; do symbolu je vepsáno jak jméno fáze, tak i osoba odpovědná za její provedení), čtverec oříznutý pod dokumenty (dokument vzniklý z příslušné operace; odpovídající název je uveden uvnitř) a kosočtverec-rozhodnutí (Představuje bod procesu, ve kterém je třeba učinit rozhodnutí. Otázka je vepsána do kosočtverce a dvě šipky z něj vycházející ukazují směr procesu na základě skutečné odpovědi.

Existují různé typy vývojových diagramů: podle formy (vertikální, horizontální, panoramatický nebo architektonický), podle účelu (forma, práce, metoda, analytický, prostorový, kombinovaný).