Všeobecné

definice motivu

Ve svém nejobecnějším a nejširším použití, důvodem je ta otázka, důvod, okolnost, mezi jinými alternativami, která někoho pohne k něčemu, nebo která způsobí to či ono jednání. “

Důvod nebo okolnost, která pohne nebo způsobí akci

Rád bych věděl, proč jsi nepřišel na moji narozeninovou oslavu. Čekáme na vaše potvrzení, zda je důvodem schůzky předčasná rezignace technického ředitele.”

Vizuální umění: prvek obrazu nebo předmětu, na kterém jsou objekty reprodukovány

Na žádost výtvarné umění, důvod bude prvek tématu, obrazu nebo obecného a základního tématu, na kterém budou objekty reprodukovány.

Je třeba poznamenat, že motiv může být prezentován jednorázově zastoupený v díle, ale může se také několikrát opakovat v návrhu nebo v kompozici.

Provedení: opakující se dekorativní prvek

V designu oděvů a předmětů, abychom uvedli několik příkladů, je běžné najít oděvy, které mají různé motivy a které v některých případech dokonce slouží k odlišení značky nebo návrháře od ostatních.

Tričko s motivem květin, kalhoty s geometrickým motivem nebo motivem zvířecího tisku.

Příčina lidského chování nebo nečinnosti

V oblasti psychologie, slovo motiv má rovněž zvláštní použití, protože totéž bude zahrnovat příčinu chování, pohybu, akce nebo nečinnosti.

Důvod přiměje jedince orientovat se se zájmem a podnětem k určitému jednání k uspokojení potřeby, případně se nerozhodne z nějakého důvodu nic nedělat x.

Obvykle jsou motivy takové, které vedou lidské bytosti k tomu, aby jednaly nebo se zdržely jednání, například strach je velkým inhibitorem akce.

Když lidé cítí konkrétní nebezpečí nebo strach z něčeho, určitě se rozhodneme nejednat nebo zůstat na bezpečném místě.

Strach a demotivace: důvody, které někoho vedou k tomu, aby nejednal

Pokud se tedy bojíme výšek, nevystoupíme do vysoké budovy, natož se koukáme z terasy nebo cestujeme letadlem.

Na druhou stranu musíme říci, že nedostatek motivace, kterou někdo k něčemu nebo obecně ve svém životě cítí, bude představovat důvod nejednat.

Motivace se skládá z řady pocitů, přesvědčení, představ, vnitřních stavů a ​​vjemů, které nás vedou k rozvoji určitého chování nebo k určitým rozhodnutím.

Tento jev vysvětluje, proč to daná osoba v danou chvíli koná nebo přestává dělat.

Motivace bude vždy před akcí, bude ji udržovat nebo zastavit, protože chování má svůj účel, například je to velmi relevantní proces v životě člověka.

Pokud je člověk v neustálém stavu demotivace, je za tím pravděpodobně patologie, která tento stav spouští, jednou z nejznámějších a nejčastějších je deprese.

Nedostatek motivace obvykle vyvolává pracovní i osobní problémy.

Depresivní člověk se vyznačuje právě malou touhou jednat, nejraději bude v posteli, aniž by cokoli dělal, zatímco kdo má motivaci, bude neustále energický a bude jednat za svým konečným cílem.

Primární a sekundární důvody

Budeme schopni rozlišit mezi primárními důvody, což jsou ty, které jsou úzce spjaty s uspokojováním našich primárních potřeb, jako je stravování nebo uchování zdraví, a tak k jejich zajištění budeme hledat potravu a budeme přístřeší, resp. chránit se, abychom netrpěli nepřízní počasí.

A na druhé straně nadřazené motivy, což jsou ty, které mají co do činění s intelektualitou a spiritualitou člověka, a které ho například vedou k hledání lepšího postavení v životě, například přístup ke vzdělání, aby se naučil vědomosti, které zítra nám umožní úspěšně vystupovat profesionálně v nějaké oblasti.

Hudba: série not, které se v písni opakují

Pro hudba, hudební motiv je zastoupena a série hudebních not, které se budou nepřetržitě opakovat v průběhu hudebního tématu nebo skladby.

Obvykle se skládá z jedné nebo dvou tyčí.

Bezpochyby podmínky příčina a důvod jsou to ty, které nejčastěji používáme jako synonyma pro daný termín.

Příčina je základ nebo důvod, který někoho vede k určitému jednání.

A důvodem bude příčina, která vyvolá nějakou akci.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found