sdělení

definice gramotnosti

Jmenuje se gramotnost na schopnost a schopnost adekvátně číst a psát, ale také gramotnost tvoří a proces učení, ve kterém budou pedagogové klást zvláštní důraz během počátečního vzdělávání tím, že dětem navrhují různé úkoly, které zahrnují aktivity zaměřené na gramotnost.

Existují různé metody a teorie o tom, jak úspěšně dokončit proces gramotnosti, některé se například zaměřují formálnější aspekty a tak ošetřují proces od jeho částí až po obecné, to znamená počínaje písmeny, následovat slabiky a pak procházet slovy a nakonec frázemi; a naopak tzv konstruktivisténavrhnout, aby vnímání dítěte začalo jako směs, zachycení celku, aniž byste se zabývali detailyPoté začnou úplně a předloží dítěti celá slova s ​​jejich relevantními významy.

Využití té či oné pozice bude samozřejmě záviset nejprve na hlubokých znalostech studentů, aby pak byli schopni stanovit ty nejlepší a nejvhodnější strategie.

Jak je zřejmé z názvu, gramotnost zahrnuje spojení dvou úzce souvisejících procesů, jako je tento případ psaní a čtení; čtení a psaní jsou složité, ale zásadní činnosti, na kterých bude záviset skutečnost, že se jedinec bude učit po zbytek svého života. Jsou také rozhodující pro to, aby mohli vstoupit do organizovaného vědění, které je bezpochyby nejdůležitějším prvkem kultury.

Uspokojivé zvládnutí čtení i psaní nám nejen umožňuje budovat významy pro rozšíření našich znalostí, ale také usnadňuje otevírání nových komunikačních kanálů mezi studenty a sociálním prostředím, ve kterém působí.

Je třeba poznamenat, že oba nástroje, čtení i psaní, je nutné dítěti přiblížit motivačně, spojit jej s předmětem zájmu, například ukázat dětem psaní vlastního jména a jména svých spolužáků je příznivá začátek.

A spolu s gramotností by neměly chybět zajímavé aktivity podporující jemnou motoriku a zrakově-motorickou koordinaci, jako je práce s plastelínou, sekání nebo pomocí štětce a barvy vytvářet vlastní díla, která jsou výsledkem fantazie a kreativity žáka. .