ekonomika

definice gatt

Zkratka GATT je v angličtině zkratka pro General Agreement on Tariffs and Trade, což lze přeložit jako všeobecná dohoda o obchodu a clech. K této dohodě či dohodě došlo po skončení druhé světové války, konkrétně v roce 1947 na Havanské konferenci. Organizace spojených národů byla institucí, která prosazovala GATT, protože v tomto historickém kontextu měl svět potřebu přebudovat globální ekonomiku, a proto bylo nutné vytvořit nový rámec obchodních vztahů.

GATT byla dohoda původně podepsaná 23 zeměmi a tato dohoda měla ukončit protekcionistické zákony, které byly uplatňovány ve většině zemí.

Od GATT k WTO

Hlavní myšlenkou GATT bylo vybavit světovou ekonomiku stabilitou a určitým smyslem pro světovou komunitu, která byla následně nazývána globalizací.

GATT byl multilarerální organismus, který umožňoval, aby členské země měly obchodní aliance v rovině rovnosti. GATT zároveň fungovala jako diskusní fórum, které umožňovalo řešit rozdíly mezi členskými zeměmi.

V rámci GATT se uskutečnilo osm kol obchodních jednání s cílem odstranit překážky obchodu a vytvořit tak globálně více bohatství.

GATT byla v platnosti 47 let, během nichž byly odstraněny obchodní bariéry z jiných období

V roce 1986 se konalo poslední zasedání GATT, známé jako Uruguayské kolo. Od té doby začal kurz, který vedl k vytvoření nového referenčního rámce pro mezinárodní obchod, WTO (World Trade Organization).

WTO byla založena v roce 1995 a sídlí v Ženevě

Tento nadnárodní organismus usnadňuje volný tok komerčních aktivit a umožňuje řešit rozdíly mezi více než 120 členskými zeměmi.

Dohody WTO se týkají zboží, služeb a duševního vlastnictví. Dosažené dohody zavazují zaručit transparentnost obchodní činnosti.

Závěrem lze říci, že WTO poskytuje mezinárodnímu obchodu řadu výhod: usnadňuje udržení světového míru, větší svoboda obchodu má za následek zlepšení kvality života většiny světové populace a nabízí více možností pro spotřebitele.

Fotografie: iStock - urfinguss / nuvolanevicata

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found