Všeobecné

definice přiměřenosti

Termín přiměřenost se používá k označení adaptačního procesu, který může osoba, situace nebo jev provést, když čelí změně určitých již existujících podmínek. Přiměřenost jinými slovy znamená přijmout nové podmínky a pozitivně na ně reagovat.

Dalo by se říci, že adaptace je fenomén, který se může vyskytovat v různých životních řádech. Je tomu tak proto, že se člověk dokáže přizpůsobit novým situacím, které musí žít s hlavním cílem nemuset trpět a zároveň se snažit si takové situace co nejvíce užít. V tomto smyslu může být příkladem adaptace příchod nového člena rodiny (což vyžaduje nejen fyzické přizpůsobení prostoru, ale také adaptaci emoční a psychickou), změna zaměstnání a potřeba adaptace na nové rutina, na nové místo, do nové skupiny kolegů, do nových úkolů atd. Různé fáze života, jako je maturita, vstup do dospělosti, zralost, mohou být také obdobími, které vyžadují přizpůsobení.

Přiměřenost však není proces nebo jev, který se vztahuje pouze na jednotlivce, ale lze jej aplikovat i na různé situace. Je tedy například nutné, aby služba nebo reklamní sdělení byly přizpůsobeny potřebám určitého publika, aby upoutaly jeho pozornost a získaly nové zákazníky. Přizpůsobení politického systému potřebám lidí souvisí také se schopností vytvořit prosperující vládu, která není poznamenána krizí nebo konfliktem.

Závěrem lze říci, že i když může být mnohdy proces adaptace na novou situaci či okolnost náročný, vždy jde o schopnost přijímat změny pozitivně as výhledem na lepší budoucnost.