Věda

definice povrchu těla

V oblasti medicíny a zdraví obecně je nutné využít sérii měření na lidském těle. Získaná data jsou důležitým nástrojem pro stanovení diagnózy a následnou konkrétní léčbu. Jedním z nejpoužívanějších parametrů je právě povrch těla, tedy plocha těla.

Jde o antropometrické měření týkající se dvou hlavních údajů: hmotnosti a výšky (někdy se používá i údaj o věku jedince).

Jak se to počítá?

Existuje několik vzorců pro specifikaci povrchu těla nebo SC. Jedním z nich je Mostellerův vzorec: SC se rovná druhé odmocnině hmotnosti krát výška děleno 3600. Používají se také dva další vzorce: SC = hmotnost x 4 +9 / 100 (tento vzorec se běžně používá pro hmotnost menší než 10 kg) a SC = (hmotnost x 4) +7 / (hmotnost +90).

Ve všech měřeních je výsledek vyjádřen v metrech čtverečních. Získaná data slouží jako reference pro srovnání s normálními hodnotami mužů, žen, novorozenců a dětí.

Různé aplikace

Získaná data mají nejrůznější aplikace. Za prvé, je velmi užitečné určit přesné dávky léku, což je zvláště důležité v pediatrické specializaci. Stejně tak je to užitečné měření při chirurgických zákrocích, kde je nutná aplikace anestezie nebo u těch pacientů, kteří potřebují specifické podávání tekutin.

Používá se také ve farmakologii, protože s údaji SC mohou lékárníci předepisovat léky s nejvhodnějšími dávkami pro každého jednotlivce. Hodnoty SC používají také odborníci na výživu, fyzioterapeuti nebo sportovní lékaři.

Na druhou stranu tento ukazatel pomáhá při výpočtu svalové hmoty. Oba parametry umožňují stanovit strategii v různých analýzách týkajících se zdraví, jako je termoregulační kapacita nebo zásoby bílkovin. Bez ohledu na užitečnost CS jde o antropometrické měření, které má užitečnější hodnotu než tělesná hmotnost.

Různá měření lidského těla jsou studována v jedné disciplíně, antropometrii

Některá měření na lidském těle jsou v medicíně velmi běžná. Nejznámější a nejjednodušší jsou velikost, hmotnost, velikost a povrch těla. V antropometrii se také měří kožní záhyby, obvody svalů a průměry kostí.

Studium v ​​této disciplíně poskytuje informace o tělesném složení nebo znalosti biotypu. Tato měření mají velký význam ve všech oblastech, ale především ve sportovní přípravě.

Fotografie: Fotolia - VadimGuzhva / PixieMe