Všeobecné

definice korelace

Termín korelace se obecně používá k označení korespondence nebo vzájemného vztahu, ke kterému dochází mimo jiné mezi dvěma nebo více věcmi, myšlenkami, lidmi..

Zatímco, v pravděpodobnosti a statistice je korelace tím, co udává sílu a lineární směr, který je stanoven mezi dvěma náhodnými proměnnými.

Má se za to, že dvě proměnné kvantitativního typu vykazují vzájemnou korelaci, když se hodnoty jedné z nich systematicky mění s ohledem na homonymní hodnoty druhé.

Například, pokud máme dvě proměnné nazývané A a B, výše uvedený korelační jev bude existovat, pokud se při zvýšení hodnot A zvýší také hodnoty odpovídající B a naopak.

V každém případě stojí za to objasnit, že korelace, která může nastat mezi dvěma proměnnými, nebude sama o sobě implikovat žádný typ kauzálního vztahu. Hlavními komponentními prvky korelace tohoto typu budou: síla, význam a forma.