Všeobecné

definice averze

Termín averze je ten, který se používá k označení negativního pocitu, který člověk může mít o jiné osobě, objektu, situaci atd. Averze, na rozdíl od jiných negativních pocitů, je založena na určité iracionalitě nebo určitém nedostatku kontroly, kterou daný člověk má nad tímto pocitem. Ve skutečnosti většina negativních vjemů nebo pocitů skrývá určitou iracionalitu nebo působí na mysl na nevědomé úrovni, takže není snadné, jako v případě averze, plně dešifrovat, čím jsou způsobeny. Myšlenka averze se liší například od myšlenky zavržení, protože ta se obvykle vztahuje k určité vědomé volbě osoby ohledně předmětu, která vyvolává nepohodlí (například když jsou zavrženi lidé, kteří týrají zvířata) . Averze nám však již dává představu o vnitřním pocitu, který dotyčný nezná nebo umí dobře vysvětlit a nedokáže ovládat, proto vzniká pokaždé, když se na předmět nelibosti myslí.

Averze je typ pocitu, který je velmi obtížné vysvětlit racionálními termíny, a proto je tak obtížné jej vyřešit v případech, kdy to pro člověka představuje skutečné komplikace. Všichni jedinci ve větší či menší míře vykazují určitý stupeň averze předurčený k něčemu nebo někomu: nějakému jídlu, nějakému hmyzu, nějakému typu osobnosti, nějakému činu nebo okolnostem atd. To nutně neznamená, že dotyčný nemůže normálně žít s touto averzí.

Existují však případy, kdy je tato averze nevysvětlitelná a člověk nedokáže účinně ovládat svůj pocit nepohodlí nebo znechucení, pro které je vystaven utrpení nebo vyhýbání se situacím, ve kterých se tento předmět averze objevuje. V mnoha případech se averze může změnit v posedlost či mánii a člověku vážně zkomplikovat život.