Všeobecné

definice pravoúhlého trojúhelníku

Pokud mluvíme o obdélnících, jsme v oblasti matematických znalostí a konkrétněji v geometrii. Pravoúhlý trojúhelník má charakteristiku: je to trojúhelníkový geometrický obrazec, ve kterém jedna z jeho stran měří 90 stupňů a jeho dvě zbývající strany jsou opačné k první a nazývají se nohy. Největší strana, která ji tvoří, je známá jako přepona a vždy je proti úhlu, který tvoří nohy.

Pythagorova věta

Pravoúhlý trojúhelník má dva ostré úhly a jeden pravý úhel. Z této struktury úhlů je možné vypočítat trigonometrické poměry těchto trojúhelníků. Tímto způsobem, pokud v pravoúhlém trojúhelníku měří nejdelší strany 13 cm a 12 cm, je možné pomocí Pythagorovy věty vypočítat vzdálenost nejmenšího ostrého úhlu (v tomto případě by byl konečným výsledkem úhel menší než 25 cm). stupně, protože Pythagorova věta říká, že v pravoúhlém trojúhelníku je čtverec přepony ekvivalentní součtu čtverců nohou).

Praktické aplikace a přítomnost pravoúhlých trojúhelníků

Pythagoras se narodil na řeckém ostrově Samos ve Vl století před naším letopočtem. C. Jeho teorém je základním nástrojem pro výpočet a řešení skutečných problémů ve všech druzích disciplín: architektura, kartografie, geografie, urbanismus atd. Tyto a další teoretické disciplíny umožňují řešit praktické otázky, neboť tvar pravoúhlého trojúhelníku lze nalézt na mapě města, na schodišti opřeném o zeď nebo v úhlech na sportovním hřišti.

Koncept pravoúhlého trojúhelníku se stává realitou v každodenním životě a v podstatě se objevuje za všech možných okolností a situací (střecha domu, sochař s geometrickým tvarem nebo v plachtě lodi).

Jiné trojúhelníky

Všechny trojúhelníky mají nutně 3 body spojené úsečkami. Roztřídíme-li trojúhelníky podle stran, máme rovnostranný trojúhelník se třemi stejnými stranami, rovnoramenný má dvě stejné strany a scalena nemá žádnou stejnou stranu. Dalším způsobem, jak klasifikovat trojúhelníky, je vzít v úvahu jejich úhly. Podle této klasifikace existuje kromě zmíněného pravoúhlého trojúhelníku (nezapomeňte, že má úhel 90 stupňů) ještě ostroúhlý trojúhelník (tři úhly jsou menší než 90 stupňů) a tupý trojúhelník (jeden z úhlů je větší než 90 stupňů).

Foto: iStock - tashechka