Všeobecné

demo definice

Podle použití dáváme termín demonstrace, najdeme na něj různé odkazy v našem jazyce, chápající praktické aspekty z hlediska odhalení jakékoli otázky, ať už je to vysvětlující, umělecké, technologické a ve většině scénářů inovativní, stejně jako vyjádření pocitů.

Zdůvodnění, které demonstruje pravdivost tématu

K uvažování nebo aplikaci, která nám ukazuje pravdu věci běžně to nazýváme demonstrací. "Váš hněv jen potvrzuje teorii, že ženy jsou podrážděnější než muži…”

Projev něčeho

Exhibice nebo projev čehokoli, co člověk dělá, je demonstrací. Tento smysl se často používá na objednávku uměleckých nebo sportovních ukázek, které někdo dělá v rámci soutěže, umělecké přehlídky nebo školní prezentace, podle toho, jak se to hodí.

Plastičtí umělci, pokaždé, když vytvoří nové dílo nebo čelí projektům, které zahrnují realizaci několika děl, je obvykle prezentují své veřejnosti na místech k tomu určených, jako je tomu v případě uměleckých galerií nebo jiných méně konvenčních, ale ten účel.

Posláním je ukázat veřejnosti, kritikům a kolegům vaše nové inscenace.

Něco podobného se děje s ukázkou umělecké gymnastiky, kterou může studentka provést se svou známkou na oslavy konce roku. V těchto situacích studenta doprovází rodina a výstava se koná ve škole nebo na sportovišti před širokou veřejností a zbytkem spolužáků, kteří tvoří různé kurzy.

Vnější projev emocí a pocitů

Také k vnější projev záměrů a citů Lidově tomu říkáme demonstrace.

Ta objetí jsou velmi jasnou ukázkou vaší lásky, děkujeme za ně! Od smrti svého manžela nepřestává přijímat projevy náklonnosti od svých fanoušků.

Lidé, kteří se vyznačují právě tím, co jsme zmínili, mají přirozenou tendenci ukazovat své city a emoce vůči druhým, zejména ty pozitivní, a akcemi, jako jsou objetí a polibky, se nazývají demonstrativní.

Demonstrativního člověka nesvědí ani se nestydí, když jde o to, ukázat své city a vyjádřit někomu, koho miluje, jak moc si jich váží, chtějí a potřebují. Jsou dokonce lidé, kteří tohoto trendu zneužívají a tráví ho líbáním a objímáním se všemi kromě těch, které milují a kteří jsou součástí jejich prostředí.

V těchto případech stojí za zmínku, že často mohou být špatně interpretovány, i když samozřejmě nemají druhý záměr, faktem je, že se nestává často, aby k nám přišel někdo, koho moc neznáme a naplnil nás objetí a polibky.

Veřejné zobrazení, které člověk dělá

Další poměrně časté používání termínu demonstrace nám umožňuje dávat účet prostřednictvím termínu ta okázalost nebo veřejná demonstrace prováděná jednotlivcem, nebo v opačném případě nějakou sociální skupinou.

Slavná a populárně známá demonstrace moci, kterou někdo s určitou pravomocí předvádí před podřízenými, aby ukázal, jakou moc má v kontextu, kterého se účastní.

Předčasná stávka, která nechala více než polovinu země bez dopravy, byla nepochybně ukázkou toho, jak velké škody může odbor dopravy napáchat na vládě. Laura předvedla, jak je ve společnosti milována, a většina jejích kolegů odmítla pracovat, dokud vedení nezruší pozastavení, které ji tíží..”

Praktické provedení testu

Přesto praktické provedení testu nazývá se také důkazem. "Ujišťujeme vás, že než vám předáme vaši kartu, obdržíte ukázku, jak ji používat, jeden z našich zaměstnanců vás provede a pomůže vám s prvním použitím.”

Mezitím je slovo demonstrace úzce spojeno s dalšími termíny, jako jsou: provedení, prohlášení, vzorek, důkaz..., mezi ostatními.

Matematický důkaz

Ze své strany, matematický důkaz Je to ono uvažování, které se provádí s platnou logikou, která bude postupovat od určitých myšlenek, přesvědčení, které jsou dány určitými (hypotézami), dokud nebudou řádně potvrzeny, to znamená, dokud nebude získána pravdivost teze.