Věda

definice nervového systému

The Nervový systém Je to jeden z nejdůležitějších systémů těla, má více funkcí, které jsou založeny na přijímání a zpracovávání informací z okolí a zevnitř těla za účelem regulace fungování dalších orgánů a systémů, což může činit jak přímým působením a podporou endokrinního systému prostřednictvím regulace uvolňování faktorů, které stimulují sekreci různých hormonů.

Jak se vyrábí?

Tento systém se skládá z mozku, mozečku, mozkového kmene, míchy a periferních nervů, dělí se na centrální nervový systém a periferní nervový systém. Centrální nervový systém zahrnuje část pokrytou systémem ochrany kostí tvořeným lebkou a vertebrálním kanálem obratlů, zatímco periferní nervový systém je tvořen extenzemi nebo nervovými drahami, které začínají od míchy k různým tkáním.

Význam neuronů

Struktury nervového systému jsou tvořeny zvláštním typem buněk známým jako neurony. Tyto buňky mají velmi specifické vlastnosti, které je odlišují od ostatních buněk v těle, zejména to, že mají dlouhé prodloužení a že nemají schopnost regenerace, takže jakmile jsou zraněny nebo zemřou, funkce, ke které vedly, je ztracena. je z toho důvodu, že neurologická onemocnění jsou tak devastující, jsou obvykle progresivní a není možné poškození vyléčit, jako je tomu u nemocí jako je demence, epilepsie, roztroušená skleróza, amyotrofická laterální skleróza, obrny v důsledku cévních mozkových příhod nebo poranění míšní a dětská mozková obrna mezi mnoha dalšími.

Neurony mají tělo, které je samotnou buňkou, a řadu rozšíření, známých jako dendrity a axony, které jim umožňují přijímat a odesílat informace jiným neuronům, s nimiž jsou spojeny, prostřednictvím spojení známých jako synapse, což je mechanismus jako neurony. navzájem prostřednictvím uvolňování látek známých jako neurotransmitery. Těla neuronů se nacházejí v centrálním nervovém systému a dávají vzniknout skupinám známým jako šedá hmota, procesy neuronů jsou lemovány myelinovou pochvou nebo obalem a tvoří bílou hmotu.

Informační centrum

Nervový systém má topografickou distribuci informací, každý signál nebo zpráva je přenášena dobře definovanými nervovými vodivými cestami, některé z nich mají relé nebo spojení v různých oblastech mozku, což je důležité pro výkon vyšších mentálních funkcí ve kterých je vyžadována asociace nebo integrace informací jako při učení, fakta, jako je tato, vysvětlují asociaci mezi jevy, jako je vidění ostrého předmětu vyvolávajícího ochranné chování při stažení, spojováním předmětu s potenciálním zraněním nebo vzpomínkou i na bolestivou událost ze zážitku. s takovými předměty nebo znovu prožívání související traumatické situace.