Všeobecné

definice dohody

Jakákoli dohoda předpokládá dohodu závětí mezi dvěma nebo více lidmi o jakémkoli bodu, o kterém se diskutuje nebo o otázce čekající na vyřešení., to znamená, že mezi sousedy existuje nesoulad z důvodu vlastnických limitů každého z nich, poté, aby se problém vyřešil, nejprve o něm projednají a jakmile dosáhnou dlouho očekávané dohody, rozsah bude stejný přeměněna přesně na dohodu, která může mít tyto formy: mezinárodní smlouva, kolektivní smlouva nebo jakýkoli typ smlouvy, jehož cílem je shromáždit dohodu mezi dvěma stranami.

V mezinárodních smlouvách jsou například dvě země, stát s mezinárodní organizací nebo dvě mezinárodní organizace, které se shodnou na nějakém bodu, který byl projednáván. Nejběžnější je ten, který se slaví mezi státy a ty obvykle zahrnují otázky geografických hranic.

Na druhé straně, kolektivní pracovní smlouvy jsou smlouvy, jejichž prostřednictvím se odborová organizace nebo skupina odborů písemně dohodne na nesčetných otázkách, jako je dovolená, dovolená, mzdy, pracovní podmínky, školení, režim propouštění, klasifikace profesních kategorií a další. , se zaměstnavateli.

A konečně smlouva je ústní, soukromá nebo písemná dohoda mezi dvěma nebo více stranami, ve které jsou obě povinny dodržovat záležitosti, na kterých se dohodly v době fáze dialogu.