Všeobecné

definice zásluh

Pojem zásluh znamená, že jednání, které může být hodné pozitivního důsledku, například cena nebo vyznamenání, nebo v opačném případě něčeho negativního, jako je trest.

Akce, která může vést k ocenění nebo trestu

Toto slovo se také používá k pojmenování té kvality nebo hodnoty, která si zaslouží chválu.

Normálně, když člověk obchází překážky, aby dosáhl konce nebo cíle, a dělá to čestným způsobem, je za to obvykle uznáván nebo odměněn, protože je považováno za zásluhu, že dosáhl cíle uprostřed nepřízně, například, osoba s tělesným postižením, která vyhraje soutěž, ve které se v tomto ohledu spravedlivě měří schopnosti.

Snaha překonat nepřízeň osudu a dosáhnout cílů

Potom bude zásluha vždy aplikována na ty činy nebo činy, které zahrnují odvahu, oběti a obětavost.

Dispozice společenského talentu k něčemu, jako je velkolepá interpretace klavíru, úsilí při studiu nebo provozování nějakého sportu, profesionální úspěch a solidarita jako přirozený a obyčejný sklon, to jsou některé z pozitivně záslužných záležitostí.

Nyní, když se člověku podaří v něčem uspět, ale udělá to prostřednictvím podvodu, zrady, podvádění, mimo jiné opovrženíhodné činy, tyto úspěchy nebudou nikdy počítány jako zásluhy, i když díky nim člověk, který je vykonal, překonává a dosáhl.

Koncept zásluh je abstraktní pojem, který má co do činění s hodnotami a schopnostmi, které může člověk vyvinout při výkonu činnosti nebo jako konkrétní úspěch.

Zásluhy jsou to, co dělá úsilí, práci, odhodlání nebo různé činy, které si spravedlivě zaslouží, aby se s člověkem zacházelo tak či onak, uznáno.

Obecně má pojem zásluhy pozitivní konotaci, když se například řekne, že někdo udělal velké zásluhy, aby získal ocenění.

Lze jej však použít i v negativním smyslu, pokud se říká, že si člověk zaslouží nespravedlivý přístup, protože se má za to, že si ho zaslouží nebo že se vždy choval k ostatním nečestně.

Zásluhy jsou pak tím, co si někdo něco zaslouží nebo zaslouží, ať už je to ocenění, uznání atd., stejně jako negativní reakce na jeho činy nebo výroky.

Ve světě institucí nebo veřejnosti je pojem zásluha velmi důležitý, protože slouží k vyzdvižení práce, úsilí, dovedností, které si člověk časem vypěstoval, aby pokročil ve své kariéře a zlepšil například svou práci nebo profesionální pozici.

Ocenění za zásluhy

V mnoha veřejných a soukromých institucích se tak medaile a vyznamenání za zásluhy obvykle udělují lidem, jejichž kariéra tyto hodnoty demonstruje a díky nimž se odlišují od ostatních.

Zásluhy chápané v tomto smyslu nejsou něčím pro každého, ale jsou chápány jako něco exkluzivního pro ty, kteří vynikají něčím pozitivním.

V Hollywoodu a ve světě umění a vědy je běžné udělovat záslužné medaile skvělým hercům, vědcům, intelektuálům, hudebníkům a umělcům za jejich přínos a přínos v oblasti, kterou rozvíjejí.

Národy odměňují občany své vlasti, kteří vynikají v nějakém aspektu nebo oblasti, medailemi nebo záslužnými řády, například Německo uděluje Spolkový kříž, Francie populární Čestnou legii a Velká Británie Řád britského impéria.

Pojem zásluha znamená uznání, takže bude vždy předpokládat, že je někdo za něco uznáván.

Ačkoli ve většině případů je toto uznání obvykle pozitivní, může se také stát, že člověk je hoden negativního jednání, například soudu, rozhořčení lidí atd.

Často se používá fráze: dělat zásluhy, kterou lidé často používají k označení situace, která implikuje, že někdo musí nebo dělá mnoho hodnotných činů, aby mohl získat přístup k práci nebo dosáhnout uznání ve své práci.

Je konkrétní realitou, že chceme-li v životě něčeho dosáhnout, zvláště důležitých věcí, budeme muset vynaložit úsilí k tomu, abychom toho dosáhli, abychom dosáhli zásluh, jak se lidově říká.