Sociální

definice obč

Pojem civilní se vztahuje k těm problémům, které jsou vlastní konkrétnímu městu nebo občanům, kteří ho obývají.

Také občanský termín Často se používá k odlišení od těch, kteří odpovídají nebo patří do vojenské nebo náboženské oblasti a že jistě díky své příslušnosti k těmto oblastem, které vykazují důležité rozdíly s civilní oběžnou dráhou, toto jméno trochu ztrácejí.

Zatímco, v právu, občanský termín má rovněž zvláštní účast od téhož Zahrnuje všechny ty otázky, vztahy nebo soukromé zájmy týkající se lidí, jejich majetku nebo státu, který prezentují, ať už jsou svobodní, ženatí nebo rozvedení..

Na druhé straně existence občanské sféry nebo toho, čemu se v politologii říká jako občanská společnost je základním požadavkem demokracie existuje a je zachována.

Občanská společnost je soubor lidí, kteří zastávají kategorii občanů a kteří většinou jednají kolektivně, aby činili rozhodnutí vlastní veřejné sféře společnosti, do které patří, mimo vládní instituce a která mají zjevně tendenci dosahovat obecného dobra. , aby tímto způsobem a v případě potřeby disponoval nástroji a oblastmi k tomu, aby se mohl bránit strategické moci, kterou někdy vykonává stát a trh.