Věda

definice rpbi

Zkratka RPBI odpovídá Hazardous Biological-Infectious Waste, který vzniká ve zdravotních střediscích, chemických laboratořích nebo výzkumných centrech.

RPBI jsou tvořeny mikroorganismy, které jsou potenciálně rizikem pro zdraví a životní prostředí, a proto představují nebezpečí, které je třeba znát a snažit se mu předcházet.

RPBI klasifikace

Podle zavedených norem jsou za RPBI považovány tyto látky nebo prvky: krev, kultury infekčních biologických agens, tkáně odebrané při pitvách, jednorázové nádoby s tekutou krví nebo materiály určené k léčení krví nebo jinými tekutinami. jako ostré předměty, které souvisejí se sanitární činností.

Aby se předešlo riziku onemocnění nebo nákazy, je povinné, aby balení těchto látek nebo předmětů bylo plně regulováno a se systémem kontejnerů pro uspořádání různých druhů odpadu.

Některá důležitá opatření

Specialisté na bezpečnost a hygienu z RPBI radí řadu pokynů, co nedělat: nemanipulujte se vzorky krve nebo jiných tkání bez dostatečné ochrany, nepoužívejte nádobu k jinému než stanovenému účelu a odpad by neměl být umístěn na místech nechráněných před povinná bezpečnostní opatření (například na chodbě nebo v koupelně) a pytle s odpadem by se neměly přeplňovat, aby se předešlo možným nehodám při manipulaci.

Bezpečnost a péče při zpracování odpadu je v RPBI zásadní

Ve vztahu k personálu, který manipuluje a pracuje s RPBI, je nutné, aby znal bezpečnostní opatření a používal regulační oděv. To znamená, že veškerá činnost související s RPBI má procesy a protokoly, které musí být přísně respektovány a dodržovány, bez jakékoli improvizace nebo nepořádku.

Nakonec je třeba vzít v úvahu, že nakládání s odpady má pro každý druh odpadu svou vlastní metodiku, takže by se látky nikdy neměly míchat. Pokud je klasifikace odpadu nesprávná, může to vést k deaktivaci RPBI, což představuje potenciální riziko pro zdraví obyvatel (odpad končí u popelářů a odtud se mohou některé nemoci přenést na obyvatelstvo) .

Závěrem lze říci, že RPBI přímo souvisí se zdravím a nepřímo s životním prostředím, takže rizikové situace musí být minimalizovány.