Všeobecné

obecná kultura - definice, pojem a co to je

Obecná kultura je chápána jako soubor znalostí, které člověk má k široké škále témat, ať už je získává regulovaným studiem, výzkumem samouka nebo zkušeností s událostmi, které se staly během jeho života.

Z praktického hlediska více než pro aplikaci těchto znalostí v konkrétní oblasti slouží obecná kultura k lepšímu kritériu a větší otevřenosti.

To znamená, že široká obecná kultura poskytuje širší pohled na svět, protože nám umožňuje porozumět mu nejen z parametrů naší vlastní kultury, ale také pochopením motivací a důvodů, které vedou ostatní k odlišnému chování.

Základy obecné kultury

Přestože obecná kultura je kumulativní a nikdy se nepřestává budovat, její základy jsou obvykle poskytovány ve škole prostřednictvím řady předmětů, které jsou považovány za nezbytné, aby jednotlivec mohl později normálně fungovat v jakékoli oblasti.

Matematika je tedy důležitou součástí, protože je přítomna v činnostech každodenního života, jako je směna zboží a peněz. Sčítání, odečítání, násobení a dělení lze považovat za základní úkony obecné kultury, bez nichž by nekonečné aktivity byly problematické.

Historie a geografie jsou také považovány za pilíře obecné kultury, protože na jedné straně nám poskytují pozadí událostí, které se odehrály před naší přítomností ve světě, a na druhé straně nám poskytují orientaci, kde se nacházejí. různé národy, země a kultury, které obývají Zemi.

Jazyk nás zase učí vyjadřovat se precizně a usnadňuje nám tak schopnost komunikovat a předávat myšlenky.

Od této chvíle je pole témat, které může obecná kultura pokrýt, nekonečné, protože znalosti nezná hranic. Je však důležité zdůraznit, že cílem široké obecné kultury není zvládnout tyto předměty, ale mít co nejvíce odkazů, které nám umožní strukturovat naše vlastní myšlenky koherentním způsobem a podložené argumenty.

Rozvoj široké obecné kultury nám umožňuje lépe porozumět našemu prostředí a událostem, které se v něm odehrávají, protože pro posouzení každé události máme řadu vysvětlení a příčin, které můžeme porovnávat a které nám umožňují dospět k vlastním závěrům.

Fotografie: iStock - annebaek / urfinguss