technologie

definice elektrického náboje

Na příkaz Fyzický a elektrický náboj se ukáže být a Vnitřní vlastnost některých subatomárních částic, která se projeví přitažlivostí a odpuzováním, které určí elektromagnetické interakce mezi nimi, přičemž se jedná o stejné kladné a záporné náboje.

Elektricky nabitá hmota bude ovlivňována elektromagnetickými poli ve stejnou dobu, kdy je generuje.

Interakce mezi nábojem a elektrickým polem povede k jedné ze čtyř základních interakcí, kterou je elektromagnetická interakce.

Historicky, elektrony, kvarky a protony byly jim přiřazeny různé náboje, např. elektrony mají záporný náboj -1, také známý jako -e; na druhé straně protony mají náboj kladné +1 nebo také + e mezitím k kvarky jim bylo přiděleno a poplatek zlomkového typu.

Podle toho, co Mezinárodní soustava jednotek elektrický náboj se nazývá coulomb (c) a definuje to jako množství náboje, které projde průřezem určitého elektrického vodiče během jedné sekundy a když je elektrický proud jeden ampér.

Povaha elektrického náboje je diskrétní.

Od starověkého Řecka se začala zkoumat vlastnost přitažlivosti světelných těles, kterou některé materiály vykazují, přičemž teprve v polovině 19. století byla všechna pozorování získaná ze starověkého Řecka formálně systematizována.