Všeobecné

definice sloky

U metriky, což je disciplína, která se zabývá studiem rytmického tvoření básně, Sloka je každá z částí, na kterou se dělí básnická nebo hudební skladba a která je tvořena řadou prozaických veršů a čísel odpovídajících určitému a předem stanovenému modelu, to znamená, že sloka je řada veršů, které jsou sjednoceny pevnými kritérii, jako je rytmus a rým.

Druhý z rýmů je pro sloku nejcharakterističtější a umožňuje nám je rozpoznat od zbytku obecné prózy.

existovat různé typy slok, jejichž klasifikace bude záviset přímo na počtu veršů, které obsahují.

V těch dvou verších najdeme párové, radost, aleluja. Mezi ty se třemi verši patří trojverší, trojverší, soleá. Ty se čtyřmi liniemi jsou cuarteto, redondilla, copla, cuarteta, Seguidilla, cuaderna via a serventesio. Pětiřadý limerick, královský limerick, dvojitý limerick, hlavní umělecký kvintet. Ze šesti veršů sextet nebo sestina, sextilla, dvojverší zlomené nohy. Mezi těmi ze sedmi veršů je složená sekvence. Z osmi veršů je skutečná oktáva, dvojverší hlavního umění a leták a nakonec z deseti veršů najdeme decima či spinel a sekvenci Chamberga.

To, co jsme popsali výše, pokud jde o formálnost termínu, který se nás týká, protože sloka už není pro metriku, ale pro obyčejné lidi ta část populární písně, kterou lze snadno udělat. a vzpomenout si včas.