Věda

definice zkrácení svalů

Je známá jako zkrácení svalů k relativnímu zmenšení délky svalu.

Projevuje se jako ztráta pohyblivosti svalu, což může být způsobeno změnou samotného svalu nebo membrány, která jej pokrývá, nazývaná fascie.

Proč dochází ke zkrácení svalů?

Svaly se mohou měnit ve velikosti díky své schopnosti stahovat se. Svalová kontrakce je proces, ke kterému dochází, když se svalová vlákna pohybují přes sebe. Když se sval stáhne, musí zase sklouznout přes okolní svaly.

Pro usnadnění tohoto procesu se svalový systém skládá z řady membrán, které pokrývají svaly a jejich vlákna, což jim umožňuje izolovat nebo oddělit je od okolních struktur, což usnadňuje pohyb.

Zapojení svalů. Mnohokrát svalová zranění, která způsobují jizvy nebo srůsty, ať už v důsledku traumatu nebo operace, omezují pohyb části svalu, což vede k jeho zkrácení. Svaly mohou být zkráceny také poruchami způsobujícími ztuhlost nebo spasticitu, které mohou nastat v návaznosti na neurologické poruchy, zejména cévní mozkové příhody a Parkinsonovu chorobu.

Postižení fascie nebo svalového obalu. Fascie jsou struktury tvořené kolagenem, díky čemuž jsou velmi pevné a odolné. Ty mohou být zraněny v průběhu traumatu nebo chirurgického zákroku, což může způsobit proces fibrózy, který jej ztuhne. Fascie jsou také ovlivněny situacemi, jako je emoční napětí a trvalý stres.

Některé svaly se spíše zkracují

Některé svaly jsou nezbytné pro udržení držení těla a rovnováhy při běžných denních činnostech, jako je chůze, sezení nebo jednoduše vzpřímené stání či stání.

Tyto svaly musí mít určitý stupeň konstantní kontrakce, známé jako svalový tonus, díky čemuž jsou náchylnější ke zkrácení. Zahrnují svaly umístěné v přední části paží, stejně jako svaly zad, hýždí a zadní strany stehna a nohy.

Zkracování svalů může ovlivnit výkon a zdraví

Zkracování svalů ohrožuje funkci a normální vývoj svalu, což vede k nižší výkonnosti a menší síle.

Zkrácené svaly mají za následek použití pomocných svalů k provádění pohybů, což způsobuje bolest ve vzdálených oblastech.

Jak se léčí zkrácení svalů

Nejlepším způsobem, jak čelit zkrácení svalů, je zavedení rehabilitačního plánu.

Protahovací a masážní techniky jsou velkou pomocí, ale mohou být po určitou dobu nezbytné, protože se zkrácením svalů je třeba zacházet opatrně, aby se předešlo zraněním, jako jsou slzy způsobené náhlými pohyby.

Foto: Fotolia - Studio Grand