Sociální

definice apatie

Stav charakterizovaný nedostatkem zájmu a motivace

Apatie je pojem s širokým zastoupením v oblasti psychologie, neboť tímto způsobem je obvykle označován jedinec, který ve svých postojích a myšlenkách projevuje nedostatek emocí, nadšení a motivace. Apatik, jak se lidově říká člověku s těmito vlastnostmi, nereaguje na žádný typ motivace související se sociálním nebo citovým životem, který se před ním objevuje..

Apatie je velmi častá porucha, kterou mohou lidé trpět a kterou lze odhalit zcela jednoduše proto, že znamená naprostou lhostejnost k událostem nebo lidem kolem nás, tedy k jakékoli situaci, která se děje v našem okolí, nebo k lidem, kteří ji tvoří, my nebude mít zájem. Vnější ani vnitřní podněty nenacházejí ve stavu apatie žádnou odezvu.

Úrovně apatie. Jak se zjišťuje a jak se léčí

Podle komplikace, kterou případ apatie představuje, byly odhaleny tři úrovně apatie, deprese, což by byla nejméně znepokojivá úroveň, protože sama o sobě ze tří, do kterých je zařazena, se ukazuje jako nejmírnější; pak se setkáme klinická apatie to již přináší vyšší úroveň obav; a nejextrémnější je známý jako Disociativní porucha identity.

Neuropsychiatrické vyšetření je nástroj, který mají odborníci k diagnostice klinické apatie. To zahrnuje nejen ponoření se do mysli pacienta, ale také do jeho prostředí.

Nemoci, jako je demence a Alzheimerova choroba, často vykazují příznaky, jako je apatie.

Kterýkoli z těchto stupňů apatie by měl být zvážen a doporučuje se zahájit psychologickou léčbu, aby se léčila a byla tak schopna ji účinně překonat. Mnohokrát lze v dialozích, které jsou navázány s terapeutem, najít hluboké důvody apatie, a tak na ní pracovat a bojovat s ní.

Ale nejen v chování nebo myšlení člověka postiženého apatií se projevuje, ale i fyzicky se projevuje a vykazuje známky, jako je například fyzické zhoršení obecně, ztráta energie, svalové hmoty a další.

Příčiny apatie

Mezi příčinami, které mohou způsobit apatii, vyniká stres, to znamená, že apatie je přímou reakcí na něj.

Na druhou stranu může být příčinou apatie nezájem či emocí jedince k určité problematice.

Juan se například nezajímá o historii, takže pokud se na pracovní schůzce probírá historie, je více než jisté, že je apatický, bez zájmu o dané téma.

Realizace psychologické terapie s odborníkem a také hledání nových výzev, které člověka zajímají a mobilizují, jsou některé ze způsobů, jak bojovat s obrazem apatie.

Další příčinou apatie může být drogová závislost. Existuje mnoho látek nelegální konzumace, které dlouhodobě konzumované mohou u závislého vyvolat stav apatie, ze kterého se bude těžko vracet, a mnohem více, pokud s nimi bude i nadále spojeno.

V tomto případě by léčba měla zahrnovat kombinaci terapie a samozřejmě detoxikaci, která znamená ukončení konzumace.

Na druhé straně může být apatie specifická, tedy způsobená a zaměřená specificky vůči osobě, prostředí nebo skupině, která ji způsobuje. Mezitím nebude osoba apatická.

Musíme zdůraznit, že tyto případy, kdy se apatie objeví tváří v tvář skutečnosti nebo osobě, která v nás nevzbuzuje žádný zájem, je třeba považovat za prostý nezájem a nebude vyžadovat žádnou zvláštní pozornost.