Sociální

definice žebříčku hodnot

A měřítko je to uspořádaná sekvence hodnot stejné kvality.

A na jeho straně a hodnotaJe to kvalita, kterou jednotlivci propůjčují věcem, jednotlivcům, faktům, tedy je to odhad, ať už pozitivní nebo negativní, který přisuzujeme výše uvedeným problémům.

Na druhou stranu, hodnoty jsou morální vlastnosti, které jsou člověku vlastní, jako jsou: pokora, odpovědnost, solidarita, mezi ostatními.

Osobní a subjektivní seznam hierarchických hodnot, které řídí jednání každého jednotlivce

Mezitím bude žebříček hodnot takový výplatní listina nebo seznam věcí, morální záležitosti, které jsou důležité pro každého jednotlivého člověka.

Stejně jako je každý jedinec jedinečný, jedinečný a vůbec se nepodobá jinému jedinci, každý z nich bude mít zvláštní a singulární žebříček hodnot, to znamená, že se může stát, že se mnohé podobají nebo se shodují s těmi, které mají jiní jedinci, nicméně žebříček hodnot je osobní a pro každého specifický. Každý z nich vtiskne mimo jiné své životní zkušenosti, své životní učení, což ho samozřejmě podmiňuje a dá mu tu zvláštnost, o které jsme mluvili.

Vzhledem k morálním konvencím, které existují v každé společnosti a které proto kvalifikují určité situace, chování a jednání jako dobré nebo špatné, přijatelné a nepřijatelné, je to tak, že v některých aspektech se žebříčky hodnot jednoho a druhého shodují, ale v záleží více než na individualitě fondu.

Hodnoty mají zásadní význam, protože nám umožňují rozlišovat mezi dobrem a zlem, co je dobré a co špatné, co je správné od toho, co je špatné.

Vyvíjí se v dětství a může být modifikován s postupem času, zkušeností, nových přesvědčení

Období dětství, to znamená, kdy dítě začíná komunikovat se svým prostředím a také dostává učení od své rodiny a školy, je obdobím v životě lidí, ve kterém se získávají výše uvedené hodnoty.

V této době se učí, chápou a usazují se, a proto jsou zkušenosti a učení, které v tomto ohledu získají, zásadní.

Nyní je to nejdůležitější fáze, ale chápání hodnot zde v žádném případě nekončí, ale ve fázi dospělého budou lidé moci pokračovat v přidávání nových hodnot díky zkušenostem, které v životě nashromáždí, a také již díky rozvoji osobního a vlastního pohledu, který není pohledem rodičů nebo školy.

Na druhou stranu je i v dospělosti běžné, že se některé hodnoty upravují v důsledku změny názorů, které mohou mít na některé otázky, a také v důsledku přidání nových přesvědčení.

Neexistuje jedinec, který by neměl žebříček hodnot, který ho řídí a vede v jeho životě, v jeho jednání, rozhodování a opomenutí.

Mezitím musíme říci, že jsou některé hodnoty, které jsou nad ostatními, to znamená, že jsou důležitější, a to je přesně účel této stupnice, identifikovat je, jednat podle toho.

Když se člověk pokusí proti relevantní hodnotě na jeho stupnici, bude se nepochybně cítit velmi zmaten sám se sebou, což může vyvolat silný vnitřní boj, který člověka dostane do složité osobní situace.

Respektujte náš žebříček hodnot

Jedním ze způsobů, jak čelit této nepříjemné situaci, je snažit se být věrný našemu žebříčku hodnot, respektovat ho a důstojně ho svými činy chovat.

Je velmi běžné něco říct a myslet a pak udělat opak, tady jsou dveře otevřené proti rozporům.

Nedostatek tohoto měřítka nějakým způsobem zanechá člověka velmi zranitelného a osamoceného ve světě a napospas vůli ostatních, kteří nemusí mít nejlepší úmysly.

Naopak ti, kteří mají žebříček hodnot, např. jeho žebříček představuje toto pořadí: láska, mír, úcta, tolerance, jednota, solidarita, jistě to bude jedinec, který bude vždy prosazovat činy, které mají např. jejich cílem je jeho vlastní blaho a blaho lidí kolem něj, a bude to na úkor toho nebo těch, kteří navrhují absolutní opak, jako je nenávist, nedostatek respektu, sobectví, nerovnost a lež.

Studium hodnot odpovídá Axiologie což je disciplína, která je součástí filozofie.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found