Věda

definice teoretického rámce: význam a rozpracování

Jaký je teoretický rámec? Je základem vědecké a výzkumné práce. Je to soubor myšlenek, postupů a teorií, které byly analyzovány skupinou nebo autorem, sloužící jako metodologie pro výzkumníka k provádění vlastní činnosti. Je to harmonický kruh směřující k obohacování znalostí, který stanoví základní souřadnice, z nichž se hledá validace konkrétní otázky.

Každý teoretický rámec je obvykle rozdělen do dvou hlavních pilířů: nástroje a základní pojmy předmětu a kontextu a na druhé straně odhalování získaných záznamů, identifikace problémů a promýšlení návrhů v tomto ohledu, ověřování informací nebo generování nových znalostí.

Také známý jako referenční rámec, lze říci, že takový název je způsoben tím, že se hledá v již existujících národních nebo mezinárodních bibliografických odkazech teorie, na které je výzkum vyvinut.

The teoretický rámec se zabývá některými základními otázkami: co se vyšetřuje a za co. V zásadě je jejím cílem analytickým způsobem uvést do souvislosti hypotézy vznesené o stejném problému v různých teoretických pracích tak, aby vizualizovaly všechny proměnné, které jej potvrzují nebo ne.

Kam odkazuje původ postulátu?

Etymologicky je rámec odkazován v latinském margo, chápán jako oddělovač, značka; pro svou teoretickou část se odlišuje v řeckém theorikos, porozumění myšlenkám a studiu. Zdůrazněte, že teorie z řecké theoria nás vede k našim nejhlubším myšlenkám a pozorování našeho okolí.

Důležité je vybudovat cestu ke studiu k řešení problémů

Příklady důležitosti těchto prací pro komunitu jako celek lze vidět v boji proti nemocem, pokroku v boji proti rakovině, Alzheimerově chorobě, AIDS a bezpočtu specifických nemocí, je možné ze zkušeností, analýzy výsledků a identifikaci chyb a úspěchů pokračovat vpřed.

Aniž bychom se omezovali na oblast zdraví, je to postulát, který je přítomen ve všech oblastech, snaží se vysvětlit od malých sociálních a ekonomických problémů až po velký třesk a vznik a začátek života.

Role teoretického rámce ve výzkumu

Jednoduše bychom mohli vyjádřit, že veškerý výzkum začíná jako teorie a všechna teorie se vyvíjí na základě myšlenky. V tomto případě můžeme potvrdit, že bez myšlenek, které vysvětlují problémy kolem nás, bychom se nevyvinuli. Není vždy snadné potvrdit teorii, ale oceňuje se, že výzkumný proces směrem k výsledkům generuje nové poznatky.

Jak vytvořit teoretický rámec pro výzkumnou práci?

Představme si, že se ocitneme v situaci, kdy provádíme výzkumný projekt. Za prvé, musíme vědět, co bylo v dané věci dříve zveřejněno. Na druhou stranu je potřeba znát specifickou terminologii. Nakonec je nutné, aby výzkumník zařadil svou činnost do obecného vědeckého paradigmatu nebo modelu. Z těchto předpokladů bychom mohli sestavit obecný teoretický rámec s následujícími prvky:

- Popis problému, který má být zkoumán.

- Přijetí teoretické perspektivy k vysvětlení toho, co, jak, kdy a proč se určitý jev vyskytuje, prostřednictvím podrobného přehledu literatury.

- Stanovení obecných a specifických cílů.

- Volba metodologie (každá vědecká činnost vyžaduje specifickou metodu, protože archeologický výzkum není totéž co biologický).

Obecné úvahy na závěr

Koncept teoretického rámce ve výzkumu úzce souvisí s myšlenkou metodologie, která se snaží integrovat teorii a praxi s cílem upevnit znalosti, které vedou k hledání odpovědí.

Někteří studenti tohoto konceptu se domnívají, že v teoretickém rámci jsou vytvářeny různé úrovně abstrakce, které jdou od obecného ke konkrétnímu (vědecké paradigma, které slouží jako model, obecná teorie předmětu, který má být zpracován, různé věcné teorie, teoretické předpoklady a nakonec empirické zákonitosti).

Z toho důvodu je nesmírně důležité vyhledávat podobná díla s tím, co se vyvíjí, mít možnost porovnávat výsledky, rozšiřovat informace, nebo dokonce nespadnout do chyb, které již někdo doložil a zaznamenal.

Fotografie: iStock - Photofixstudio / Poba