sdělení

definice pragmatiky

The studium jazyků Pomáhá lépe porozumět lidské bytosti, protože komunikativní schopnost je jednou z velkých předností lidské bytosti, jasným příkladem osobní lidskosti. Schopnost, která se spojuje s duchovní podstatou lidské bytosti. Filozofie jazyka je disciplína, která přímo studuje tento předmět studia, obor, který má také specifičtější oblasti, jako je pragmatika, což je obor lingvistiky. Aby se prohloubila hodnota komunikace a jazyka, je důležité upřesnit, že význam věty sám o sobě nemá žádnou hodnotu, ale je lépe pochopitelný odkazem na kontext daného sdělení.

Metoda, jejímž prostřednictvím lze analyzovat složky a agenty zapojené do komunikace

Rozhodně, pragmatika studuje obecná pravidla, která řídí používání jazyka v mezilidských komunikačních procesech mezi odesílatelem a příjemcem. Tímto způsobem je zohledněn záměr, se kterým odesílatel posílá zprávu příjemci, ale také interpretace, kterou si příjemce věty udělá. Z tohoto hlediska je pro lepší pochopení významu věty nezbytné odkázat na další mimojazykové prvky. Stejná zpráva může mít jednu nebo druhou interpretaci v závislosti na kontextu, ve kterém se vyskytuje.

Faktory ovlivňující vyjádření sdělení

Pojmy, které přidávají hodnotu interpretaci zprávy, jsou: odesílatel (který posílá zprávu), příjemce (který ji přijímá), komunikační záměr, s nímž je zpráva vyjádřena, verbální kontext, ve kterém je zpráva vytvořena konkrétní situaci. Často se stává, že při tlumočení každodenních rozhovorů nebereme všechny tyto faktory v úvahu, což vede k nedorozuměním.

Tradiční „rozbitý telefon“, týkající se dezinterpretace dialogu

Člověk si například dokázal špatně vyložit zprávu, kterou obdržel od posluchače, protože spěchal a nevěnoval této komunikaci plnou pozornost, a proto zprávu neslyšel tak, jak je. Mezi slyšením a poslechem je velký rozdíl. Další možnou chybou v komunikaci je přejímání určitých osobních předpokladů, které nebyly ověřeny.

Stručně řečeno, pragmatika ukazuje, že musíme jít nad rámec doslovného výkladu věty, abychom prohloubili hodnotu sdělení, přičemž musíme ocenit všechny výše popsané aspekty.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found