Všeobecné

definice regulace

Uspořádejte něco nebo situaci

Termín nařízení podporuje různá použití. Když je něco uvedeno do normálního stavu, poté, co setrvává po určitou dobu v neobvyklé situaci, mluví se o tom ve smyslu regulace. Například v případě jednotlivce, který začal pracovat pro společnost zhruba před třemi měsíci a má již ukončenou zkušební dobu a má v úmyslu ve své funkci pokračovat, bude řečeno, že úprava jeho smluvní situace bezprostředně hrozí v rámci společnosti.

Tento smysl se pak obvykle používá k vytvoření představy o uspořádání toho, co v nějakém aspektu nebo situaci v pořádku není.

V mnoha příkazech je jistě důležité upravit, co to vyžaduje, protože pokud by to nebylo provedeno, došlo by k zásahu do práv někoho, jak jsme naznačili v příkladu z řádků výše zaměstnance, který je v neregulérní situaci.

Existuje mnoho zaměstnavatelů, kteří zneužívají potřeby lidí k práci a někdy nedodržují předpisy a mnohem více, pokud neexistuje příslušný orgán, který by měl na starosti dohled nad dodržováním zákonů a předpisů ve všech souvislostech.

Nastavení

Na druhé straně se termín regulace používá s opakováním jako synonymum pro nastavení. "Poté, co jsem mě zázrakem zachránil při nehodě, upravili jsme bezpečnostní pás."

Zavedení regulace v organizaci

A poslední z použití se týká určování norem, pravidel, zákonů, mimo jiné, v rámci organizace nebo skupiny. Existence pravidel, norem a zákonů se ukazuje jako nepostradatelná potřeba v rámci komunity, skupiny nebo organizace, protože bez nich by byla dohoda mezi jejími členy a řádem v ní značně obtížná, situace, která by jinak hrozila jeho efektivní provoz. Adopce dětí je chráněna nařízením, které dbá především na blaho dětí.

Když bude regulace existovat, je fakt, že v určitém kontextu nebo rozsahu bude možné mít pořádek, udržovat kontrolu a samozřejmě garantovat ty, kteří se vzájemně ovlivňují a podílejí se na naplňování práv všech bez výjimek.

Když bude regulace, bude řád a respekt k pravidlům

Existují organizace, veřejné i soukromé subjekty, jejichž posláním je kontrolovat chod některých společností nebo státních orgánů, aby se tímto způsobem zabránilo porušování práv.

Mezitím musí ti, kteří podléhají regulaci, dodržovat stanovená pravidla včas, aby se vyhnuli páchání přestupků nebo přímo trestných činů. Právě z tohoto důvodu musí být kontrola, kterou výše uvedené subjekty provádějí, vždy přítomná a vyčerpávající, aby nedocházelo k porušování práv nikoho a také aby byl dodržován zákon.

Ta odvětví nebo služby, které se ukáží jako životně důležité pro komunitu, protože uspokojují nějaký typ potřeby, musí mít trvalou regulaci, vzpomeňme na dopravní služby, dodávky plynu, elektřiny, mezi ty nejdůležitější, právě proto, že nabízejí komunitní služby, které jsou vysoce relevantní pro rozvoj jejich každodenního života.

Regulace v těchto případech musí zajistit, aby společnosti spravující tyto služby dodržovaly své povinnosti vůči spotřebitelům. Mějme na paměti, že v některých případech mohou být ohroženy životy lidí, jako je veřejná doprava, která musí rovněž zaručit bezpečnost jejich cestujících.

Bohužel v některých zemích se to neděje a tak se ve vlacích, v metru, v autobusech stávají velmi vážné nehody, při kterých umírají tisíce lidí.

Trestná regulace: zákon, který trestá porušení normy

The represivní regulace , na druhé straně je norma nebo zákon, který trestá, ukládá sankci za dodržování za překročení kogentního zákona. Za nedodržení normy bude uložen trest k nápravě tohoto porušení. Může spočívat ve zbavení svobody, zaplacení pokuty nebo výkonu různých služeb pro komunitu, jako je četba a pomoc v domovech pro děti nebo seniory.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found