ekonomika

definice rozpočtu

A rozpočet je on? kalkulace, která se provádí předem jak před příjmy, tak s výdaji společnosti, veřejného subjektu, státu nebo jednoduše rodinného hospodářství a jehož posláním je obecně stanovit výši výdajů, které lze vynaložit, přičemž se přesně zohlední příjmy (mzdy, nájemné atd.) a výdaje (platba zboží a služeb, mimo jiné oddlužení) za tuto osobní nebo obchodní finance nejsou destabilizovány a neskončí v bankrotu, protože jste utratili více, než jste zadali.

Předběžný výpočet, který osoba nebo společnost provádí, aby určila úroveň nákladů, které mohou mít na základě svých příjmů

Rozpočty umožňují, aby se při nepříznivých okolnostech nebo situaci v podnikání nebo osobních úsporách vyhýbal závazkům, které později nelze efektivně plnit, rozpočet se snažil vyhnout nekontrolovaným financím a jsou-li respektovány, jsou v tomto smyslu obrovskou pomocí. .

Státní rozpočet pro letošní rok počítá s výdaji na úhradu zahraničního dluhu.”

Rozpočet by se dal nějakým způsobem přirovnat k ekonomickému plánu, jehož posláním je plnit cíle vyjádřené hodnotově i finančně a podle konkrétních stanovených podmínek.

Díky tomuto nástroji budou firmy, veřejné instituce nebo mj. jednotlivci rozvíjet své plány, své aktivity, stanovovat si priority a vyhodnocovat cíle, kterých hodlají do roka dosáhnout.

Deficit: výdaje převyšují příjmy

Je třeba poznamenat, že mnohokrát na této cestě můžete projít tím, co je známé jako deficit, kdy výdaje převyšují příjmy, nebo naopak dosahují a přebytek, kdy jsou příjmy uvaleny na výdaje.

Typy rozpočtu

Existují různé druhy rozpočtů, například rozpočty na výrobu, což jsou ty, které budou informovat o materiálu, který se má nakoupit, tedy odhad nákupu; na druhé straně finanční ukazuje vstup a výstup prostředků; a na žádost státní organizace je stanoven roční rozpočet s různými položkami, které jsou přiřazeny jednotlivým oblastem státu, jako je bezpečnost, zdravotnictví, školství a zbytek veřejné správy.

Písemný dokument podrobně popisující náklady na opravu

Na příkaz komerce to označuje slovo rozpočet písemný dokument, ve kterém jsou vysvětleny náklady, které bude vyžadovat provedení nebo službu.

Jakmile je klientovi doručen a on si je vědom tam stanovených nákladů, musí je společnost nebo odborník přísně respektovat.

Když se elektronické zařízení nebo spotřebič rozbije, abychom jmenovali ty nejběžnější a nejběžnější, jsou obvykle převezeny do technické služby, aby poškození zkontrolovali a pokud možno opravili.

V druhém případě, než technik přistoupí k opravě, je nutné znát cenu této opravy, poté si klient vyžádá cenovou nabídku, aby mohl s jistotou vědět, kolik bude oprava stát a zda je vhodné provést opravu. udělejte to na základě uvedených nákladů.

Mnohokrát se stane, že se dovezou náhradní díly k opravě, což je prodraží, a pak je levnější koupit nový.

Na druhou stranu slovo rozpočet také označuje to množství peněz, se kterými člověk musí provést určitou činnost, nákup nebo obchodní operaci.

Můj rozpočet je 1 500 $ na nákup obývacího pokoje, více nemám, doufám, že mou nabídku přijmete.”

Předpokládejte něco, aniž byste měli pevný základ

Na druhé straně se toto slovo používá také jako synonymum pro předpokládat, což znamená považovat něco za samozřejmé nebo známé bez dostatečných důvodů nebo motivů.

Hypotéza

A další použití konceptu označuje a hypotéza nebo předpoklad, že člověk má o nějaké otázce, události.

Nemůžete spoléhat na takto negativní rozpočty, musíme mít jistotu, že se obchod konečně uzavře.”