Sociální

definice psychometrického testu

V oblasti psychologie je důležité objektivně a přesně určit jedince, kteří jsou předmětem studia. Mějte na paměti, že psychologie je věda a jako taková vyžaduje přísné a spolehlivé měřicí přístroje.

Psychometrický test je takový, při kterém se hodnotí osobnost jedince a také jeho vlohy. Tyto testy se zpravidla používají během náborového procesu. Jejich prostřednictvím je určeno znát potenciál kandidáta ve vztahu k některým úkolům, které je třeba provést. Nezapomeňte, že zaměstnavatel hledá budoucí pracovníky s určitou osobnostní charakteristikou.

Důležité aspekty pro absolvování psychometrických testů

Psychometrický test je nástroj, který pomáhá zaměstnavatelům dozvědět se více o uchazečích o zaměstnání.

Tyto typy testů hodnotí něčí schopnost provádět konkrétní úkoly.

Ten, kdo je hodnocen, musí na otázky odpovídat naprosto upřímně, protože hodnotitel je specialista a mohl by odhalit některé rozpory mezi odpověďmi.

Aby bylo možné tomuto testu čelit s určitými zárukami, je vhodné předem provést některé praktické testy. Tímto způsobem lze snížit úroveň úzkosti pro závěrečný test.

Test Cleaver

Tento test je jedním z nejpoužívanějších v oblasti psychometrických testů. V něm se měří určité kapacity (například vytrvalost, síla vůle nebo schopnost adaptace na různá prostředí). Cleaver test zároveň umožňuje nabídnout globální posouzení osobnosti kandidáta.

Test se skládá ze série otázek, ve kterých musí zkoušený nabídnout spontánní a upřímnou odpověď

Z pohledu zaměstnavatele je u tohoto testu možné předvídat něčí reakce na pracovišti. Data získaná tímto testem se snaží posoudit chování kandidáta v aktuálních situacích, jeho úroveň motivace a jeho schopnost reagovat v době tlaku.

Cleaver test neposkytuje informace o IQ, pro které se používají jiné psychometrické testy (například Termanův test). Na druhou stranu emocionální aspekty kandidátů test Cleaver neodhalí.

Fotografie: Fotolia - Sashazerg / Hanss