Věda

definice sociolingvistiky

Studie o společnost lze to provést z různých úhlů pohledu. Jedním z možných pohledů je pohled sociolingvistiky, který analyzuje užívání jazyka ze sociálního hlediska jako základního prostředku komunikace.

Sociolingvistika, formy vyjadřování a kontexty a ovlivňující faktory

Jazyk je z lidského hlediska nezbytný do té míry, že člověk komunikuje nejen slovy, ale také neverbální komunikací.

Sociolingvistika studuje faktory o jazyk a ukazuje je s dalšími typy sociálních faktorů, jako je ekonomická rovina, sociální postavení, které člověk zaujímá, pohlaví, úroveň vzdělání člověka, hodnoty, které dostal od svých rodičů, postavení, profese, co je špatně s tím...

Z tohoto pohledu sociolingvistika Analyzuje také rovinu lidské komunikace analýzou specifického prostředí, ve kterém je tato osoba integrována, protože jazyk má specifické variace.

Prostředí a vliv na člověka

Tímto způsobem se bere v úvahu, že jazyk, který zdaleka není abstraktním faktorem, má přímý vliv prostřednictvím příčiny a následku na různé oblasti lidského života. Tato disciplína má jak teoretickou verzi, tak praktickou část. Při studiu sociolingvistika Studuje se nejen samotný člověk, ale i vnější prostředí, ve kterém člověk žije.

Význam jazyka v životě

Používání jazyka je lidské bytosti natolik vlastní, že sociolingvistika jako věda, která se zaměřuje na studium jazyka, nabízí také další znalosti o lidské bytosti. Vliv společnosti na jazyk je velmi vysoký. Tento vliv se týká kulturních norem vztahujících se ke každému jazyku, očekávání a kontextu, ve kterém mluvčí neustále interagují.

Jako ovlivňující faktor se bere v úvahu i původ subjektu. Například pro člověka není totéž narodit se ve velmi malém městě jako narodit se ve velkém městě. Dalším faktorem, který může mít také vliv, je náboženství osoby. Tímto způsobem jsou analyzovány komunikační návyky mluvčího jako lidské bytosti integrované do specifického prostředí, ve kterém se nachází.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found