Dějiny

definice nadčasového

Všechny přírodní události, osobní zkušenosti nebo historické události se odehrávají pod dvěma souřadnicemi: prostorem a časem. Jinými slovy, vše se děje na určitém místě a v určitém čase. Navzdory tomu jsou některé události známé jako nadčasové. Myšlenka lásky, přátelství, hněvu, erotiky nebo práce jsou tedy univerzální pojmy, to znamená, že jsou trvale přítomné. V důsledku toho jako by je čas neovlivňoval, protože jsou součástí lidské reality.

Příklady nadčasových nápadů

V jakékoli době nebo na jakémkoli místě se lidé zamilují a každá lidská bytost má svou vlastní milostnou zkušenost určitým způsobem, svůj vlastní milostný příběh. Láska je však něco nadčasového, takže to není něco, co by vyšlo z módy nebo co by mohlo zaniknout.

Válka je stálicí v dějinách lidstva. K válečným konfliktům ve větší či menší míře vždy docházelo. Vojenské techniky se vyvinuly, ale myšlenka války je stejně nadčasová.

Některé debaty lze také klasifikovat jako nadčasové. To je to, co se děje s kontroverzemi mezi svobodou a bezpečností, s ohledem na dobro a zlo nebo ve vztahu k myšlence spravedlnosti.

Některé vědecké myšlenky jsou také nadčasového charakteru, jako je gravitační zákon nebo axiomy matematiky.

Úvaha o termínu

Timeless se používá jako synonymum pro nadčasový. V každém případě chápeme, že něco má tuto vlastnost, když to přesahuje čas. Tímto způsobem, pokud něco nevyjde z módy a zůstane živé, říkáme, že je to nadčasové, jak se to stává u některých lidských výtvorů. V tomto smyslu lidské bytosti hledají uznání a nějak mají myšlenku zanechat dědictví mimo život, aby je mohli předat potomkům. Až se tak stane, bude možné uvažovat o tom, že něčí příspěvek má nadčasovou hodnotu, něco, co se stalo s velkými postavami dějin.

Nadčasový dárek

Nakonec nesmíme zapomenout, že gramaticky existuje tzv. bezčasová přítomnost, která spočívá v použití slovesa v přítomnosti k označení toho, co nezávisí na čase (Země se točí kolem Slunce nebo Amazonka proudí do Atlantského oceánu). ).

Foto: iStock - kr7ysztof