Věda

definice radiálu

Termín radiální pochází z poloměru (latinsky poloměr), základního pojmu v matematice, konkrétně geometrii. Poloměr je ten segment, který spojuje středový bod kruhu s kterýmkoli z jeho bodů, přičemž jeho délka je polovina jeho průměru.

Radiální tedy vyjadřuje rozsah nebo vzdálenost něčeho, tedy jeho prostor působení nebo vlivu. Pokud mluvíme o elektromagnetických vlnách, máme rádiové nebo rozhlasové vysílání, fenomén, který byl aplikován kolem roku 1920 na nový komunikační prostředek, rádio. Pokud se zařadíme do kontextu městského plánování, existuje několik modelů měst v závislosti na jejich struktuře a radiální město je takové, které se vyvíjí z centrálního bodu a jeho různé tepny mají radiální tvar (Paříž je jasným příkladem městské radiály typ).

Na druhé straně je možné hovořit o řadě každodenních předmětů, které v určitém smyslu zahrnují radiál: pneumatika, ventilátor, terč pro hraní šipek atd.

Co je radiál?

Ve světě tesařství a kutilů se k řezání různých materiálů používá elektrické nářadí. Tento nástroj je známý jako radiální a obsahuje řadu kotoučů v závislosti na různých materiálech, které mají být řezány (odpovídající typ materiálu je uveden na každém kotouči).

Radiální symetrie

Jako obecný koncept je radiální symetrie struktura tělesa složeného ze dvou stejných částí a zároveň s jejich osami symetrie, které se protínají ve stejném bodě. Radiální symetrie je zvláště patrná u rovinných obrazců.

Tento koncept se používá při studiu biologie k popisu tvaru některých živých věcí. Mějte na paměti, že většinu zvířat lze rozdělit podle jejich symetrie (dvoustranná nebo radiální symetrie). Toto rozdělení je důležité; Mimo jiné proto, že nám umožňuje pochopit stupeň evoluce každého živočicha (radiální symetrie je primitivnější než bilaterální symetrie).

Projev kvalit ve světě zvířat

Symetrie nebo asymetrie zvířat nám také umožňuje poznat, jak žijí, jejich životní funkce nebo jejich adaptační schopnost. Zvířecí radiální symetrie je tedy forma, kterou má tělo a která umožňuje jeho rozdělení na podobné poloviny. Charakteristickým příkladem této struktury ve světě zvířat by byl mořský ježek nebo hvězdice.

Tento jev je stejně aplikovatelný na rostliny, viry nebo jakýkoli jiný přírodní prvek. Paralelně se v umění (které nějak napodobuje přírodu) vyskytují také radiálně symetrické struktury: ve formě mozaik, rozet, ornamentů, architektonických atd.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found