že jo

definice incidentu

A incident to je co stojí v cestě běžnému průběhu situace nebo události.

To, co stojí v cestě běžnému vývoji situace a například ji pozastavuje a přerušuje

Tato událost, která se stane, neočekávaným způsobem pozastaví nebo přeruší to, co se dělo nebo se očekávalo, a bude bránit normálnímu běhu věcí.

Může se jednat o tisíce situací, které mohou, ale nemusí mít negativní důsledky a v některých případech je nutné přeplánovat plánované a pozastavené činnosti.

Použití a aplikace

Například během předvolebního aktu kandidáta osoba z veřejnosti napadne dotyčného kandidáta a poté je tento akt okamžitě pozastaven. Agrese je v tomto případě incident, který přímo přeruší přirozenou posloupnost události, která měla proběhnout tak, jak bylo dohodnuto, s projevem a prezentací jeho týmu.

V některých případech mohou být následky jistě vážné a vést k něčí smrti, v těchto případech se bude jednat o konkrétní tragédii.

Boj mezi dvěma nebo více lidmi

Na druhou stranu se termín incident používá také k označení boj nebo spor, ke kterému dochází mezi dvěma nebo více lidmi. “Zápas mezi Riverem a Bocou byl přerušen čtyřicet minut prvního poločasu kvůli rvačce, která vypukla na Riverově tribuně a vyvrcholila vraždou fanouška..”

Tento boj nebo boj se může skládat pouze z verbálních agresí, které jej nepřekračují a končí tam silnou výměnou slov, nebo může zahrnovat použití fyzického násilí se všemi důsledky, které mohou mít za následek, například že někdo tvrdě odejde. zranit.

Právo: minisoud, který je sledován v souvislosti s mateřskou kauzou

Mezitím do instance práva, to je incident otázka, která se liší od hlavní záležitosti, kterou se zabýváte v procesu, ale která s tím souvisí.

Mezi nejčastější incidenty, ke kterým obvykle dochází v průběhu soudního řízení, patří mimo jiné: zpochybnění předložených důkazů, zpochybnění soudce nebo svědka, žádost o odložení procesu.

Mezitím může být incident vyřešen bytTo je, když soudce rozhodne bez slyšení druhé strany, že dotyčný incident nemá žádnou souvislost s nároky stran, nebo pokud tak neučiní, protože je opožděný; nebo předchozí slyšení zúčastněných stran.

Věta, která řeší incident, obvykle a po předchozím slyšení stran, které jsou v konfliktu, odpovídá soudci nebo soudu, který vyslýchá matku nebo hlavní věc, a v průběhu tohoto procesu se nazývá předběžný.

Pracovní incident: problém, který vzniká na pracovišti a při kterém je ohroženo zdraví zaměstnance

Na druhé straně se můžeme setkat s tzv. pracovním incidentem, což je, jak již název napovídá, problém, který vzniká na pracovišti člověka a ohrožuje jeho zdraví i zdraví ostatních pracovníků.

Úzce souvisí s pojmem pracovní úraz.

Aby se předešlo těmto typům incidentů, které jsou v mnoha případech pro pracovníky závažné a mohou mít i fatální následky, začaly organizace, které se zabývají kontrolou ve společnostech, i společnosti samotné, vyvíjet velmi přísné protokoly týkající se ochrany v tomto smyslu a od případu. podmínky musí být dodrženy bez výjimek.

Jakákoli odchylka v tomto smyslu může a měla by být potrestána, protože v sázce jsou životy lidí, kteří pracují.

Samozřejmě existují práce, které jsou rizikovější než jiné, riziko, které má stavební dělník a které může zažít kancelářský pracovník, není stejné.

Proto se protokoly a péče vyvíjejí na základě pracovních úkolů.

Copyright rcmi2019.com 2024

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found