Sociální

definice show

Koncept ukázat se v našem jazyce používá s příponou se záměrem pojmenování ta prezentace nebo představení, které se odehrává na veřejném místě s posláním pobavit, pobavit, veřejnost, že přítomnost.

Přestože existují další odkazy tohoto slova, kterým se budeme věnovat později v této recenzi, ten právě vystavený je bezpochyby nejpoužívanější.

V tomto smyslu je obvyklé, že se představení odehrává na konkrétním místě a je speciálně navrženo pro pořádání tohoto představení a pro značné publikum, které to ocení, jako je například divadlo, fotbalové hřiště, venkovní místo, veřejná prostranství, dva poslední, které se obvykle používají na příkaz velkých rockových a popových recitálů a pro oslavy důležitých sportovních turnajů.

Mezitím a vzhledem k obsahu představení mohou být velmi pestré, činohra, hudební komedie, hudební recitál nebo taneční či akrobatická show, jako je ta nabízená v cirkuse.

A společným znakem, který přehlídky představují, je, že ať už je jejich obsah jakýkoli, odehraje se většinou na pódiu, které je vzhledem ke stánkům či prostoru věnovanému veřejnosti vzdáleno a vysoko.

Také se toto slovo používá k označení všeho co je schopno probudit pozornost značného počtu lidí, zvláště když jde o něco, co pro své vlastnosti považované za jedinečné vzbuzuje údiv a obdiv. Tyhle šaty jsou opravdu show, nemůžu si je nekoupit.

A na druhou stranu má dotyčné slovo spíše negativní odkaz, což je, když se v běžném jazyce používá k vysvětlení ta akce nemístná nebo nepříjemná, kterou někdo rozvine a která proto probudí v těch, kdo ji pozorují, jsou svědky, skandál a nepříjemné překvapení. Otec zbil svého syna ohromným bitím uprostřed ulice, což rozpoutalo skandál mezi těmi, kteří ho viděli..