Všeobecné

definice loutky

Figurka je to? osoba, která propůjčuje své jméno, svou fyzickou osobu nebo do doby podpisu k uzavření smlouvy nebo k podnikání, ale ve skutečnosti jak podnikání, tak zboží, které nabývá, mimo jiné odpovídá jiné fyzické osobě, která x situace nechce být známa nebo sama o sobě nechce figurovat v tomto obchodu nebo v konkrétní kupní smlouvě.

Je třeba poznamenat, že pojem frontman má negativní konotaci, protože je většinou spojován s falešnými, nelegálními nebo nepříliš transparentními obchody.

Tento koncept je pro nás tak běžný a každodenní, protože případy tohoto typu jsou neustále prezentovány v psaném a audiovizuálním tisku.

Používání loutek je obvykle pravidelně oceňováno v případech lidí, kteří zastávají veřejné nebo politické funkce, kteří nemohou vystupovat se svým jménem v určitých podnicích nebo uzavírat nějaké smlouvy, protože přímo odporují svým povinnostem státních zaměstnanců, a pak, aby se neobjevili, používají loutky, které jediná věc, kterou dělají, je, že jim půjčují za jejich jména, ale ve skutečnosti jsou to oni, kdo získávají zisky, které od nich pocházejí.

Normálně dostávají přední muži za plnění této role dohodnutou částku peněz.

Za zmínku také stojí, že použití frontmanů má také poslání vyhýbat se spravedlnosti, které v případech nelegálních obchodů nebo těch, které porušují jakoukoli normu, snáze skončí v hledáčku soudů. Tímto způsobem, protože existuje frontman, je obtížnější ověřit, kdo je skutečně vlastníkem dotyčných podniků.

Na druhé straně se použití frontmanů opakuje v těch případech, kdy osoba není schopna jednat obchodně nebo právně, protože ji tíží stížnost nebo soudní spor, a pak nejúčinnějším způsobem, jak udržet svůj majetek a podniky v bezpečí, je jmenování přední muži. Obecně jsou v těchto případech vybíráni lidé z vlastní rodiny, aby se jako takoví etablovali, nebo jedinci s nejbližší důvěrou.

Protože samozřejmě z velké části půjde o nezákonné manévry, které vyžadují nebo vyžadují absolutní závazek k rezervaci případu.