Všeobecné

definice aktualizace

Označuje se termínem aktualizace toho úkolu nebo činnosti, která předpokládá aktualizaci něčeho, co bylo z nějakého důvodu zpožděno..

Jeden může například aktualizovat informace. Tato situace je velmi častá ve společnostech, které obecně a podle stanovené doby a v důsledku pohybu osob mají tendenci kontrolovat seznam kontaktních údajů svých klientů, aby jej průběžně aktualizovaly a vyhnuly se tak chybná upozornění aneb to nejdůležitější: neztratit kontakt s dobrým zákazníkem.

I když aktualizace lze to provést i v jiných oblastech, například v jazyce, je další oblastí, která vyžaduje neustálou aktualizaci v průběhu času, protože změny nebo úpravy, kterým jazyk na některých místech podléhá, ​​znamenají, že se neustále generují a používají nová slova nebo termíny, které budou vyžadovat jejich odpovídající anotaci a aktualizaci s ohledem na ostatní které se stávají zastaralými kvůli jejich nevyužívání.

navíc dekorace prostoru nebo dokonce softwareV důsledku neustálého pokroku, ke kterému dochází v této oblasti, bude nutné je čas od času aktualizovat s ohledem na staré verze.