Sociální

definice doprovodu

Slovo doprovázet je normálně používá se k vyjádření, že jste s něčí společností, nebo že v opačném případě odcházíte ve společnosti osoby. “Juan doprovází svou matku každou neděli na polední mši. Maria ráda cestuje v doprovodu přítele.”

Akce, která zahrnuje být s někým, kdo je podporuje, něco sdílí...

Doprovázení, jak se akce doprovázení nazývá, je typicky lidské a pro většinu jedinců je také velmi potřebné.

Málokdo má rád samotu, dělá věci sám, zvláště ty, které souvisí se sdílením krásných věcí v životě, jako je cestování, káva, založení rodiny a další.

Koncept doprovázení je úzce spjat s myšlenkou sdílení, protože když někoho v něčem doprovázíte, budete s ním sdílet ten okamžik s dobrými i špatnými věcmi, které to znamená.

Význam společnosti při překonávání tragédií a problémů

Jak jsme právě zmínili, většina lidí se rozhodne být životem doprovázena a ne sama, ale nepochybně existují zvláštní okamžiky, ve kterých se něčí společnost ukáže jako nezbytná k překonání špatných chvil nebo k vyléčení z bolesti, mezi jinými nepříjemnými. státy .

Smrt milovaného člověka, utrpení v důsledku nemoci nebo zdravotního postižení jsou některé z okolností, které nejvíce vyžadují společnost druhých, aby dokázali tento okamžik překonat a učinit jej po všech stránkách snesitelnějším.

Přátelé a rodina mají na starosti normálně vykonávat roli doprovodu ve špatných časech, podporovat nás, dát nám slovo povzbuzení, objetí, polibek a dokonce úsměv, abychom se cítili lépe.

Terapeutický doprovod: podpora a ochrana seniorů, závislých nebo nemocných

Na druhou stranu je firemní řešení především pro ty, kteří neradi zůstávají sami, trpí nějakou nemocí nebo pro ty starší lidi, kteří si již nemohou plně sami pomoci a potřebují doprovod druhé osoby.

Říká se jim terapeutičtí společníci a jsou to jedinci, kteří jsou speciálně vyškoleni, aby byli schopni vykonávat tuto roli v souladu s předpisy, protože není snadné se postarat například o někoho, kdo je nemocný nebo starší dospělý s problémy.

Lidé trpící depresivními příznaky nebo ti, kteří se léčí se závislostí, jsou obvykle doprovázeni terapeutem tohoto typu, který je s nimi celý den, aby zabránil opětovnému návratu k droze, nebo aby se něčeho nedopustili. která ohrožuje jejich životy.

Samozřejmě je to činnost, která obnáší obrovskou zodpovědnost vůči osobě, která je doprovázena, a proto je třeba ji praktikovat s velkou opatrností.

Fúze jedné věci s druhou

Také v jiných kontextech slovo doprovázet umožňuje odkazovat sloučení nebo začlenění jedné věci s druhou.

V tomto případě existuje pravidlo pro konstrukci fráze, která vyžaduje přítomnost předložek s a od. “K masu ráda doprovázím hranolky.”

Dalším poměrně často používaným odkazem, který tento termín představuje, je odkaz na náhoda nebo paralelní existence. “Naše tvrzení doprovázelo značné množství lidí.”

Když chcete být součástí emocí a pocitů prožívaných jinou osobou, použití tohoto termínu je běžné.

Jedním z nejčastějších případů je, když dojde k úmrtí osoby a její příbuzní jsou vyjádřeni frází „Doprovázím tě v pocitu bolesti.”

Použití v hudbě

A na příkaz hudba, doprovázet, bude znamenat hraním hudebního doprovodu.

Obecně se doprovod tohoto typu zhmotňuje prostřednictvím různých nástrojů, jako je např klavír, kytara, varhany, housle, mezi ostatními.

Sólisté se při interpretaci svých melodií obvykle obklopují doprovodem, aby zněly s větší přítomností.